Die Weg

 

Wat is ware rykdom (2)

“Daarom raai Ek julle aan om by My goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word; en koop wit klere, sodat julle julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie; en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien.”  - Openbaring 3:18 NAV.

Soos ons in die vorige boodskap gesien het, het die gemeente in Laodisea gedink dat hulle ryk was en niks kortgekom het nie. Maar die Here Jesus wys hulle op hulle werklike armoede: “julle weet nie dat julle ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal.” (Open 3:17). Voor die mense mag hulle dalk ryk voorkom, maar voor God staan hulle met hul aardse rykdomme as doodarme en stokblinde wesens, beklaenswaardig en kaal. Doodarm omdat hulle geestelik bankrot was; blind omdat hulle nie die waarheid van die lewe kon insien nie; beklaenswaardig omdat hulle die weg na die lewe gemis het; kaal omdat God die sondige ingesteldheid van hul harte kon sien.

Die Here Jesus het onder al hulle kunsmatige wêreldse vertoon, hulle werklike nood raakgesien. Die geestelike doodsheid was alreeds besig om in te tree. Laodisea was immers 'n gemeente van die Here Jesus Christus. Daarom bied Hy in sy genade vir hulle 'n omkeerstrategie. Daar is nog geleentheid vir hulle om te deel in die rykdomme van Christus. Die rykdomme wat regtig saak maak!

Ek raai julle aan om by My goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word”. Omdat Laodicea 'n ryk handelstad was, gebruik die Here Jesus woorde wat hulle ken en wat by hulle inslag sal vind. Kom koop by My dié soort goud wat suiwer en rein is – die blywende rykdomme wat onverganklik is, in hierdie lewe en die een hierna – geestelike geloofsgoud. Kom koop sonder geld en sonder om te betaal (Jesaja 55:1). Met ander woorde, kom kry dit verniet.

“Koop wit klere”. Laodisea was bekend vir sy kleurvolle wolstowwe wat sekerlik ook bygedra het tot hul aardse rykdom. Maar Jesus sê dit is van geen blywende nut nie. Dit kan nie hulle saligheid koop nie. “Kom koop wit klere”, dit is, kom kry julle verlossing by Jesus Christus sodat julle rein, onbevlek van sonde en waardig voor die troon van God kan verskyn (vgl Open 3:5, Open 7:9).

Koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien”. Die mense van Laodisea was trots op hul bekende oogsalf wat by hul mediese sentrum vervaardig is. Nou sê Jesus dat hierdie wonderlike oogsalf hulle niks sal help om die waarheid raak te sien nie. Hulle oë bly verblind deur die kunsmatige lig van die aardse weelde.  Hulle het geestelik blind geword deur hul aardse rykdom. Hulle moet na Hom toe kom sodat die Heilige Gees hulle harte kan verlig. Dan sal hulle met gesonde oë na die wêreld kan kyk sodat hulle die werklike betekenis van die lewe sal kan raaksien.

"Jesus wou die gelowiges in Laodisea laat sien dat 'n mens se waarde nie aan jou materiële besittings gemeet word nie, maar aan jou opregte verhouding met God. Al hulle besittings en prestasies was waardeloos teenoor die ewige toekoms wat daar in Christus se koninkryk is" (Bybel in Praktyk).

(word vervolg)

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css