Die Weg

 

Gevangene maar ook trooster

Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle: Hou moed! Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê: ‘Moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser verskyn. En ter wille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is.’” - Handelinge 27:22-24.

Dink daaraan: 'n gevangene wat sy bewakers, die skeepsbemanning en sy mede gevangenes bemoedig! Paulus bemoedig ander terwyl hyself genoeg rede gehad het om moedeloos te wees. Dit is nie net die geweldige storm wat die skip uitmekaar wou skeur nie, maar ook die storm wat in sy eie geestelike lewe gewoed het. Sy lewe was van alle kante bedreig. Met kettings vasgeboei was hy op hierdie gedoemde skip op pad na Rome om daar voor die hoogste hof tereg te staan. Was die toekoms vir hom 'n uitsiglose duisternis?

Maar Paulus het 'n belofte van God ontvang: “ter wille van jou sal God in sy goedheid die lewe van almal op die skip spaar”. Want God het nie net 'n doel gehad met Paulus nie, maar ook met die heidense wagte en bemanning. Hulle moes Paulus na Rome begelei waar hy die evangelie in die hoogste hof kon gaan verkondig. Hierdeur word selfs die heidene werktuie van God. Ons weet niks van hulle af nie en ken nie eens hulle name nie. Tog was hulle onbewuste medewerkers in die uitdra van die evangelie van Christus. Daarom kon Paulus hulle bemoedig.

Paulus se troos aan sy medereisigers is ook 'n troos vir ons. Ook ons kan in die grootste benoudheid aan die Woord van God vashou. “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.” (Rom 8:38-39). En ons kan dit weer gebruik om ander mee te troos en te bemoedig. Ook as ons self in 'n posisie is waar ons vasgeketting voel in die storms van die lewe. Omdat God ons steeds vashou en omdat Hy self alles bestuur, kan niemand sê “alles is verlore” nie. Dit geld ook wanneer dit wil voorkom asof die hele wêreld teen ons is. Elkeen van ons, hoe gering ook al, het 'n doel in God se ewige raadsplan met hierdie wêreld.

(Met erkenning aan Prof Herman Sautter, Göttingen, Duitsland).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css