Die Weg

 

Jesus, die Woord wat lewe gee.

“In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.” - Johannes 1:1 OAV.

Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy Naam is: “Die Woord van God.” - Openbaring 19:13.

“Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan.” - Johannes 5:24 NAV.

Johannes begin sy evangelie met “die Woord”. Hierdie “Woord” waarvan Johannes praat is die Begin van alles en ook die Einde van alles. Dit is die Woord wat die wêreld en elkeen van ons in die lewe geroep het, en dit is ook dieselfde Woord wat die wêreld sal herskep en die wat gesterf het, na die lewe sal roep.

Hierdie Woord is nie die geheimsinnige formule waarna die wetenskaplikes so naarstigtelik soek nie, maar dit is Jesus Christus self. Dit is dieselfde Jesus wat 2000 jaar gelede met sy toehoorders gepraat en hulle na Hom toe geroep het. Dit is ook Hy wat vandag nog met ons praat, soms rustig en onopsigtelik in ons daaglikse bestaan, soms hard en duidelik deur ons beproewinge heen om ons uit ons slaap wakker te skud. Hy spreek ons aan sodat ons ons lewe kan verander en die nuwe lewe in Hom kan ontvang (Ef 4:21-24).

Ons Here Jesus probeer ons nie vermaak nie, kommandeer ons nie en veroordeel ons nie. (Die oordeel sal aan die einde van die tyd plaasvind – Open 14). Maar daar sal 'n tyd kom dat Hy so onmiskenbaar sal roep dat die dode daardeur opgewek sal word. “Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan” (1 Thes 4:16). Dán sal ons wat na Hom geluister het, sy stem herken en sal ons nie beswyk van vrees en angs oor dít wat oor die wêreld gaan kom nie (Luk 21:26). Daarom is dit so belangrik dat ons vandag na sy stem sal luister en onvoorwaardelik glo wat Hy sê.

Jesus sê toe weer:Kyk, Ek kom gou! Ek bring die loon saam met My om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde. “Geseënd is dié wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan.” (Open 22:12-14).

...Ek verseker julle: Daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en dié wat daaraan gehoor gee, sal lewe. Soos die Vader die lewe in Homself het, het Hy die lewe ook aan die Seun gegee om dit in Homself te hê. Hy het Hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is.Moenie hieroor verbaas wees nie: daar kom 'n tyd wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Dié wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en dié wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word.” (Joh 5: 25-29).

- dw -

Met erkenning aan Ralf Marschner, Neukirchen-Vluyn, Duitsland
Neukirchener Kalender 2010
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css