Die Weg

 

Nie net vir onsself nie

Voorwaar Ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot ‘n gedagtenis aan haar." - Matteus 26 : 13.

Hierdie vrou het 'n liefdesdiens aan Jesus betoon. Terwyl Jesus aan tafel was, het sy die kosbare reukolie uit 'n albastefles oor sy hoof uitgegiet. Sy het dit klaarblyklik uit liefde en dankbaarheid gedoen. Haar bedoeling was sekerlik nie om die aandag op haarself te vestig nie, ook nie om spesifiek 'n voorbeeld van liefde en toewyding vir die aanwesiges te wees nie. Dit was 'n suiwere daad van liefde en eerbetoon, waarin sy haar hart voor Jesus uitgestort het, en alles wat sy kon, aan Hom wou gee.

Toe sy hierdie liefdesdaad verrig het, het sy sekerlik ook nie vooraf besef wat die volle betekenis daarvan was nie. Jesus noem dit 'n salwing met die oog op sy begrafnis. Dit het sy nie geweet nie. Haar liefdesdaad reik veel verder en word deur Jesus hoër waardeer as wat sy ooit kon vermoed. Dit word verhef tot 'n seën vir baie omdat hierdie daad van haar bekend sou word oral waar die evangelie van Jesus Christus verkondig word.

Elke egte liefdesdiens aan Jesus, elke opregte oorgawe en toewyding open 'n fontein van seëninge vir ander. Die mens wat God eerlik liefhet en Hom onvoorwaardelik dien ter wille van Hom alleen en sonder bybedoelings, sal ontdek dat God sy/haar dienswerk sal seën sodat dit vir ander tot heil kan strek.

Besef ons ooit dat God selfs die eenvoudigste liefdesdiens, soos om 'n beker koue water aan die geringste volgeling van Jesus te gee, nie deur Hom vergeet sal word nie? “Wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee omdat hy my dissipel is, sál sy beloning kry. Dit verseker Ek julle.” (Matt 10:42 NAV).

Uit: Lig en Lewe onder redaksie van MJ Smuts
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css