Die Weg

 

Kyk verby die droefheid van hierdie wêreld

En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel” - Mattheus 10:28.

Die Here Jesus het nooit aan sy dissipels voorspoed, gemak, rykdom en eer belowe nie. Dit gebeur dikwels as ons geloof getoets word deur swaarkry en beproewing, dat ons begin murmureer. Ons vra so maklik: "Ek dien die Here getrou. Waarom moet dit juis met my gebeur?" In Mattheus 10:16-33 sien ons dat die Here Jesus eerder swaarkry en vervolging in die vooruitsig stel. Hy sê dat sy dissipels soos skape onder wolwe gestuur word (vers 16). Hy waarsku hulle dat die mense hulle sal oorlewer aan regbanke en hulle sal laat gésel (vers 17). Hulle sal gehaat word (vers 22) en vervolg word (vers 23).

'n Mens vra nou onwillekeurig of dit dan die moeite werd is om as dissipel vir Christus te dien. 'n Mens kry die versoeking om soos Dawid in die Psalms te vra waarom dit met die goddelose dan beter gaan as met die gelowige. Die Here Jesus gee die rede. Hy sê dat ons vervolg word en swaarkry ter wille van Hom (vers 18, 23). Dit maak dit alles die moeite werd. Ek is nie geroep om Christus te dien ter wille van myself nie, maar ter wille van Hom. Ons sien hierin die gewilligheid van iemand om ter wille van sy geliefde, baie te ontbeer en op te offer.

Die hoogste voorbeeld van hierdie soort liefde lê daarin dat die Here Jesus ter wille van my aan die kruis gesterf het.

Ons het dus 'n roeping om te midde van vervolging en swaarkry van die Here Jesus te getuig. In vers 27 sê Hy dat ons in die lig moet vertel wat Hy in die donker aan ons sê. Dit beteken dat ons met vrymoedigheid van Hom moet praat vanuit ons persoonlike omgang met Homself. Ja, Hy sê ook dat ons dit op die dakke moet verkondig. Hierdie roeping het ons te midde van vervolging en swaarkry. Ons is geroep om dit te doen al sou hierdie getuienis self aanleiding gee tot swaarkry en beproewing.

In vers 32 gee Hy vir ons, saam met die roeping om Hom te bely voor die mense, die belofte dat Hy ons ook so sal bely voor sy Vader. Omdat die Here weet hoe maklik ons deur ons vrees vir vervolging, onpopulariteit en swaarkry oorweldig word, troos Hy ons met die versekering: "En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie" (vers 28). In vers 29-31 gee Hy ook vir ons die pragtige versekering dat ons meer werd is as baie mossies en dat Hy die hare van ons hoof tel.

Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat Hy weer kom, sal die Here, die regverdige Regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms.” - 2 Timoteus 4:7-8 NAV.

Gebed: Here, ek bid dat U my sal vergewe dat ek dikwels net gewillig is om U onder gunstige omstandighede te volg. Ek dank U vir die versekering dat U vir my ook sorg en bewaar. Gee vir my die vrymoedigheid om vreesloos van U te getuig. Amen.

Uit: Lig en lewe 1978
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css