Die Weg

 

Vader van groot barmhartigheid(1)

“Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus. Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word” - 2 Korintiërs 1:2-4 OAV.

Paulus lei sy brief aan die Korintiërs in met 'n genade- en vredegroet aan die lesers (vers 2), gevolg deur die vererende lofprysing aan God:  “Geseënd [lofwaardig]* is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge [barmhartigheid]* en die God van alle vertroosting”. Paulus loof die lewende God, hy prys en eer Hom. Moet ons nie ook altyd begin met 'n lofprysing, met 'n aanbidding van God nie? Voeg daarna ook die woorde van die apostel by:  “Aan die God en Vader van onse Here Jesus Christus kom die lof toe!

In hoe 'n mate is God ook die God van ons Here Jesus Christus? Is Jesus dan nie self een in wese met God nie? Ja, Hy is! Ons moet egter altyd die tweevoudige natuur van ons Here Jesus in gedagte hou. In sy natuur as mens is God ook sy God. In sy natuur as Seun van God, is God sy Vader. Daarom roep Hy Maria toe: “Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God” (Joh 20:17 OAV).

En hierdie God en Vader van ons Here Jesus Christus word nou ook deur Paulus genoem:  “Vader van barmhartigheid en die God van alle vertroosting”. Watter wonderlike belydenis! “Vader van barmhartigheid”. Maar waar kom die barmhartigheid van God tot uiting? In die skepping en onderhouding van ons bestaan, dat ons daar is, dat ons suurstof het, dat die son skyn, dat dit reën, dat ons kos en klere het.

Maar die allersterkste bewys van die Vader se barmhartigheid is deur ons redding in Jesus Christus. Paulus skryf: “Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus - uit genade is julle gered” (Ef 2:4-5 OAV).

En Petrus sê: “Geseënd [lofwaardig] is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode” (1 Pet 1:3 OAV).

Dat mense kinders van God word, dat hulle erfgename mag wees van die ewige lewe, kom van die Vader van barmhartigheid. Hy is die bron van alle barmhartigheid. Dit is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Prys sy Naam!

(word vervolg: barmhartigheid, benoudheid en vertroosting )

ds Wolfgang Wegert (Fernsehkanzel 14/9/2014)

* lofwaardig en barmhartigheid is volgens die direkte vertaling wat ook ooreenstem met die Duitse Bybel.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css