Die Weg

 

Hoe leef ons?

“Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie” - Efesiërs 5:3.

Dis nogal ‘n vraag vandag: Hoe behoort ‘n Christen te leef? Nee, ek jok, nie ‘n vraag vir vandag nie. Dit is eeue lank reeds ‘n belangrike vraag. Maar dan tog, steeds vir vandag ook aktueel!

Waarom behoort ons te weet hoe om te leef?

Ons fokusverse spel dit uit:
 * Omdat sommige mense kinders van God is.
 * Omdat nie almal deel het aan die koninkryk van Christus nie.
 * Omdat kinders van God, wie deel het aan sy koninkryk, ‘n ander styl van lewe het.

En raai waaroor skryf die apostel Paulus? Dieselfde dinge wat vandag nog besliste keuses vra: jou seksuele norme en jou gesindheid oor geld. Hier gaan dit nie oor wat die mode is, wat aanvaarbaar vir jou vriende is, of waarvoor jy lus het nie. Nee, daar is sekere norme wat as die WIL VAN GOD uitgespel word. Dit geld alle mense, maar veral kinders van God, mense wat deel geword het van die koninkryk van Christus.

Lees hierdie sterk aanmoediging: "Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie". ONTUG (prostitusie), ONSEDELIKHEID (onreinheid), GIERIGHEID – dit pas glad nie by gelowiges (=Christene) nie!

Daarmee saam gee die Here se Woord ‘n ernstige waarskuwing. Jy kan nie seksueel losbandig leef en ‘n gierigaard wees EN jouself ‘n kind van die Here noem nie! Nee, "iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of ’n gierigaard is — want gierigheid is afgodery — het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie". (Efesiërs 5:3-5). Dan het jy nie deel aan Christus se koninkryk nie. Daar is slegs twee koninkryke waarvan mense burgers kan wees: Christus se koninkryk van die lig of Satan se koninkryk van die duisternis.

Dit vra dan van elkeen van ons om ons norme oor seksuele sake (bv. oor buite-huwelikse seks, pornografiese tydskrifte, webwerwe, ens) aan die norme van die koninkryk van die lig te toets. “God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net ’n mens nie, hy verwerp God wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het.” (1 Tes 4:7,8).

Oor GIERIGHEID, oormatige drang na geld en besittings, word reguit gesê: Dit is AFGODSDIENS! Jesus het geleer: Jy kan nie God en Mammon (afgod van geld) dien nie! En hoe ‘n groot struikelblok word dit nie vir mense nie. Hoe hoër die lewenskoste, hoe meer raak geldelike oorlewing ‘n drang. En as ons eers geld gemaak het, wil ons net meer en meer. Wie egter op ‘n eerlike manier ‘n goeie inkomste het, die Here met sy geld dien, behoeftige mense uit liefde help, val nie maklik in die strik van gierigheid nie.

Leef volgens jou verhouding met God in Christus Jesus.
Jy is ‘n verloste (van die verslawing aan sonde). Jy is ‘n gelowige (Christen). Jy het burgerskap in die koninkryk van Christus. Die Heilige Gees werk die nuwe lewe in jou. DAAROM kan jy vry van die verslawing aan seksuele losbandigheid, vry van gierigheid wees. Dien God en jou naaste met liefde! Wees verseker dat jy deel het aan die koninkryk van Christus!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 8/9/2014)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css