Die Weg

 

Oorvloedige lewe

“Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed” - Johannes 10:10 (2014 vertaling).

Christus sê hier vir ons dat ons nie net 'n lewe sal hê nie, maar dat ons die goddelike lewe mag besit en dit in oorvloed, wat net Hy kan skenk. Hierdie belofte van die Heiland berus op die onfeilbare woord van God. Dit sê vir ons dat Christus gekom het om aan ons die oorvloedige lewe te skenk. Dit is die kosbaarste kleinood waarna die harte van God se kinders vra.

Wie begeer nie 'n oorvloedige lewe nie? Hoe dikwels besef ons nie ons eie geestelike armoede nie? Die Heiland sê vir ons: “Ek het gekom om die lewe in oorvloed aan julle te gee”. En as ons dan sien hoe min mense dit in die algemeen besit, moet daar tog iets wees wat nie in orde is nie. By God se woord kan dit nie lê nie. Christus se volmaakte offer het dit juis vir ons bewerkstellig. En wat meer is, Hy het na die hemel opgevaar en het die “krag uit die hoogte” (Luk 24:49) uitgestort. Die beloofde Parakleet (Voorspraak) (Joh 14:16 en 26) is nou onder Sy volk om in ons, oor ons en rondom ons te wees.

Is so 'n lewe van oorvloed tog moontlik? Die antwoord lê nie in ons eie swakheid, hulpeloosheid of kragteloosheid nie, maar in God se woord. In vers 9 sê Christus: “Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind”. Daarom alleen is dit in Christus te vinde en in Hom alleen.

God se woord is baie duidelik hieroor: ons het 'n krag, 'n hulp nodig, wat groter en sterker is as ons eie krag. Dié Krag kom van God. “Hy sal jou doop met die Heilige Gees en met vuur” (Mat 3:11). “En die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees” (Hand 13:52). Dit wys vir ons dat die oorvloedige lewe nie binne onsself lê nie, maar aan ons geskenk word as ons gedoop en vervul word met die Heilige Gees.

Ken ons hierdie oorvloedige lewe? So 'n lewe is alleen moontlik wanneer die vervulling met die Heilige Gees ook ons deel geword het. En dat dit wel moontlik is, sien ons duidelik in die handelinge van die apostels. Dit was nie net die apostels wat hulle daarin verheug het nie, maar ook die eenvoudigste broeder en suster in die gemeente. En dit geld ook vir elkeen van ons, omdat Christus duidelik sê: “Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed”.

Wat kan dan die oorsaak wees dat ons nie 'n oorvloedige lewe het nie? Dit kan beslis nie by God lê nie. Hy is die fontein van die lewe. Daar moet dus iets wees wat dit verhinder. Dit laat 'n mens dink aan die man wat op 'n dag moes uitvind dat die waterstroompie wat deur sy vrugteboord vloei, opgedroog het. Hy gaan soek die oorsaak en vind dat die gat waar die water uit die grond ontspring, verstop is. Plantwortels, stukkies hout en mos het 'n prop gevorm wat die watervloei gekeer het. Nadat die gat skoongemaak is, was daar weer 'n helder waterstroom.

So is dit met ons. Êrens is daar 'n prop of 'n verhindering. Daar is verskillende redes daarvoor. Dit kan wees omdat ons ons eie eer en selfverheerliking soek en nie God se eer nie. Dan word die seën van God gebruik vir egoïstiese doeleindes. Of dat ons die Heilige Gees wil gebruik, in plaas daarvan dat ons toelaat dat Hy volle beheer oor ons uitoefen. God se Woord praat van die Heilige Gees bedroef (Ef 4:30, Jes 63:10) en uitblus (1 Tess 5:19).

Ons het nie opgemerk dat allerlei klein dingetjies by die springfontein begin ophoop het nie. Ons het nie die klein jakkalsies gevang wat die wingerd verniel nie. Die klein jakkalsies van liefdeloosheid, kritiek, onversoenlikheid en ligsinnigheid. Ons het ons gebedslewe verontagsaam en die samekomste en gemeenskap met ander gelowiges nie meer so getrou nagekom soos ons dit eers gedoen het nie. Ons het nie meer behoefte daaraan om saam met die ander kinders van God Sy aangesig te soek nie. Sodoende ontstaan daar 'n verstopping waardeur die water van die lewe nie meer kan vloei nie.

Laat ons dus opnuut na Hom gaan en onsself opnuut aan Hom toewy, en Christus sal ons toeroep: “Ek het gekom sodat julle lewe kan hê, en dit in oorvloed”. Dit sal dan weer vir ons 'n lewende werklikheid word. Ons sal versadig word. En ons sal ook ander kan lei na die Bron van die lewende water.

P Klaver in "Kracht van Omhoog" (1938).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css