Die Weg

 

Die mensdom het bang geword en stil gebly ...

Uit die hemel het U u uitspraak bekend gemaak. Die mensdom het bang geword en stil gebly toe God gekom het om te oordeel, om al die hulpeloses op die aarde te red.”  - Psalm 76:9.

“Die mensdom het bang geword en stil gebly ...”

Is daar vandag nog soveel respek vir die almagtige God, dat die mensdom bang word en stil bly? Of het die mense al so arrogant en selfversekerd geword dat God as’t ware eenkant gestoot word en geïgnoreer word? Dit gebeur selfs dat mense hulle in opstandigheid teen Hom verhef. 

Hierdie Psalm openbaar God se magtige ingryping in die lot van sy hulpelose volk. ‘n Beleërde stad, met die sterkste oorlogsmag van destyds rondom die stadsmure, het geen uitkoms gesien nie. Jerusalem was gedoem, maar God het as Redder gekom. “Die glans waarmee U verskyn het, was skitterender as dié op die hoogste berge.” (Ps 76:5) Uit die hemel het God sy magtige teenwoordigheid bekend gemaak. Die eens magtige leër van soldate was niks voor Hom nie. 

Toe het die mensdom stil gebly... God se grootheid raakgesien en geswyg voor sy krag.

In ons moderne wêreld word dinge wat gebeur baie eerder aan toeval of natuurkragte toegeskryf as aan God se optrede. Hierdie Psalm maak ons oë daarvoor oop dat God ‘n lewende Wese is wat die lotgevalle van sy volk, die kerk van Christus, beskerm. Hy spreek deur gebeure in sy skepping, soos orkane en aardbewings, siektes en lyding, om die mensdom tot bekering te roep. Wanneer die goddelose wêreld onder aanvoering van die antichristelike magte sal dink dat hulle die kerk beleër het, sal Christus in heerlikheid verskyn. Soos ‘n weerlig wat oor die aarde sigbaar is, sal sy koms wees. Dan sal die mensdom bang word en stil bly. Elke knie sal dan voor Hom buig, want Hy is die enigste God en hoogste Heerser. 

Kom ons buig in nederigheid voor Hom en maak sy Naam groot. So verkondig ons sy heerlikheid onder diegene wat hulle voor Hom verhef en sy Naam wil bespot.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 18/8/2014)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css