Die Weg

 

Die regte geloof

“En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?” - Openbaring 13:3-4 OAV.

Daar is baie geloof in die wêreld: geloof in geld, in persoonlike sukses, in die mistieke en okkultiese praktyke, in astrologie, in die vooruitgang van die mediese wetenskap en tegnologie, in 'n verskeidenheid van afgode, in die mag van die menslike verstand, in spesifieke politieke leiersfigure en ligdraers, in eie prestasie en nog baie meer.

Per slot van rekening kan ook die duiwel groot wondere verrig en magtige dinge tot stand bring. Die “kerk” van die “draak-aanbidders” is daarom verrassend groot. Maar die geloof in hom bring net ongeluk en lei tot diepe eensaamheid, teleurstelling, hartseer en dood. Daarom moet ons ons nie nie deur die skynbare almag van die die Bose laat verblind nie. Dit is net skyn waaragter die meerderheid van die mense aanhardloop. Laat ons ons nie by hulle skaar nie. “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.” (Rom 12:2).

Nie die draak nie, maar die Lam, Christus, het die sê oor die wêreld, ook oor my eie lewe. God sy dank!

Andreas Rüss, Altenkirchen, Duitsland

My Bewaarder en Behoeder van alle mense,
daar gebeur so baie dinge wat ek nie verstaan nie,
daarom bid ek U: bewaar my daarvan om te sê: “daar is geen sin in alles nie”.
Daar is so baie leuens in die wêreld,
daarom bid ek: bewaar my daarvan om te sê: “daar bestaan geen waarheid nie”.
Daar is soveel leed, soveel onheil,
daarom bid ek: bewaar my daarvan om te sê: “daar is geen God wat dit raaksien nie”.
Daar woed soveel geweld, soveel boosheid speel sy wrede spel: bewaar my daarvan om te sê: “geweld seëvier, die Bose is die sterkste mag.”
Skenk U vir my die besef dat ek uit eie krag niks tot stand kan bring nie. Omdat ek nie deur die leuens en die leed, die onheil en die geweld, die boosheid en die mag van die Bose gebind wil word nie, strek ek my hand uit na U hand.

Helge Adolphsen

(Neukirchener Kalender 2006)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css