Die Weg

 

Om die regte leiding te kan ontvang

“Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God” (Rom 8:14 OAV).

Dit is belangrik om die regte leiding in die lewe te kry.  Sonder die regte leiding is daar lyding. Ons sien dit daagliks rondom ons en in die chaotiese toestand van die wêreld. Die volke roep om leiers, om kragfigure wat in staat sal wees om hulle uit hierdie Babelse verwarring te bring na meer vreedsame en geordende samelewings. Ons vestig mos ons hoop op 'n mens en vertrou ons eie lot en toekoms aan mense toe, net om maar weer opnuut teleurgestel te word.

Die oorsaak van die sosiale ontwrigting van ons tyd lê baie dieper as wat ons dink. Dit is slegs 'n weerspieëling van die geestelike ontwrigting van die mensheid. Wat die Here Jesus gesê het oor die toestande van Sy tyd is ook net so van toepassing op die lewe vandag: “skape sonder herder” (Mark 6:34). Jesaja illustreer dit ook duidelik as hy skryf: “Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop” (Jes 53:6).

Die mens het geen geestelike leiding meer nie en vandaar die ontwrigting en agteruitgang in die wêreld. Ons moet weer die geestelike leiding soek wat ons verloor het. Die Goddelike leiding wat bestaan van ewigheid tot ewigheid.  Hierdie leiding gaan van God uit en ons kan slegs deel hê daaraan in ons persoonlike kontak en omgang met God. God se heilsplan is vir ons opgeteken in die Skrif en dit omvat die geskiedenis oor alle eeue heen. Ook die mens is in hierdie plan opgeneem.

As gevolg van die sondeval het die mens sy kontak en omgang met God verloor. Die mens dwaal al verder weg van God af in die duisternis van sy eie wil, sy eie werke, sy eie ideale en sy eie weë, sodat hy al dieper en dieper in die donker moeras wegsink. Maar God het Sy reddende hand na ons uitgesteek. Hy het Sy eie Seun aan ons gegee. Deur Hom te aanvaar as ons Heiland, Borg en Middelaar kan die mens terugkeer tot die gemeenskap met God en kan ons God se leiding in ons daaglikse lewe ervaar. “Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God”. 

Hoeveel opinies word nie gegee nie, hoeveel besluite nie geneem nie, hoeveel ideale nie nagestreef op die sosiale, maatskaplike en geestelike terreine nie sonder dat daar ook maar vir 'n oomblik na die wil van God gevra word! Die mens het geestelik “leidingloos” geword. Ook baie mense wat hulself as belydende Christene beskou weet hoegenaamd niks van die leiding van God in hul lewens nie, en daarom tas hulle in die duister en hoop maar op goeie geluk. Vir hulle het die Leidsman, die Heilige Gees, nog nie gekom om hulle in die waarheid te lei nie (Joh 16:13).

Watter besondere plek het die Heilige Gees nie ingeneem in die lewens van die eerste Christene nie? Bykans op elke bladsy van die boek Handelinge lees ons daarvan. Vir hulle was God nie 'n God wat ver weg was nie, maar 'n God wat naby aan hulle was. Hy was hulle Leier. Hulle was diensbaar aan Hom en het slegs in opdrag van die Hoër Hand gehandel. Duidelike beelde hiervan vind jy in die lewe van Filippus (Hand 8:26), Ananias (Hand 9:11) en Paulus (Hand 16:7-9).

Die leiding van die Heilige Gees moet deur die mens gesoek word. Dit geld veral vir elke Christen wat as vreemdeling en bywoner in hierdie wêreld leef (Heb 11:13, 1 Pet 2:11). As gesante van God het ons 'n verantwoordelike taak om te vervul, en daarom behoort ons geheel en al te handel in oorleg en in opdrag van ons Sender.

Die bede van Saulus op die weg na Damaskus: “Here wat wil U hê dat ek moet doen?” (Hand 9:6) word verhoor. Die gebede van die dienaars van God in die gemeente van Antiochië is verhoor en die Heilige Gees sê: “Sonder nou Barnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het” (Hand 13:2).

 “Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God”. Watter verandering kom daar nie in ons lewe, in ons werk, in ons gesin en in ons omgewing nie, wanneer ons as kinders van God ons Leier terugvind en ons onder Sy leiding skaar nie!

N Vetter in “Kracht van Omhoog” (1938)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css