Die Weg

 

Teen die aand word dit môre

En dit sal 'n enige dag wees wat aan die HERE bekend is - geen dag en geen nag nie; maar teen die aand sal dit lig word” - Sagaria 14:7 OAV.

Dit is of Sagaria op 'n hoë bergspits staan. Hy sien berge in die nabyheid, maar ook 'n besonder hoë bergtop in die wasige verte. Die profeet kyk die toekoms in. Hy sien die haat van die wêreld teen die volk van God (Jerusalem) en dat die Here in 'n oorlog is vir sy kerk. Hy sien ook iets van die kerk se vermeerdering (Sag 14:16- 9) en dat 'n besondere dag aan die kom is.

Dit gaan die "dag" wees van groot dinge, want "teen die aand sal dit lig word". Teen sonsondergang verwag jy dat dit algaande donkerder word. Sagaria sien egter dat in God se toekoms die dag-en-nag-wisseling verby is: ook as die skemer daal, bly dit lig! Teen die aand word dit môre. Die heerlikheid van die Here verlig alles (Open 22:5).

Dit is hierdie vergesig van die ewigdurende môre wat my in my ouderdom versterk. Wanneer ek my soos 'n aandblom toevou in my gedagtes om weereens die pad van die verlede te loop, sien ek dat met Jesus se môre die tye van wisseling tot 'n einde kom.
Ek kan die dae en nagte tel wat vir my verbygegaan het: 25 000 (of dalk 30 000?) keer het dit vir my deur die genade van die Here aand geword en daarna ... nag.

Só het die wisseling in my lewe voortgegaan - vir 60, 70, 80 jaar: dag, aand, nag. Toe ek jonk was, was die aande te kort: jeugsamekomste, baie doenighede gevul met die romantiek van die jeug. Maar in die grysheid van die ouderdom kan die aande soms lank raak. As alles rus in donkerheid, die eensaamheid kom en my knaende kwaal aanklop, sug ek: "Hoe ver is dit in die nag?" (Jes 21:11, OAV).

Dan word ek getroos uit die Woord: Wees maar net stil, want die Lig vir die wêreld (Joh 8:12) is verseker aan die kom! Dit is die dag van die Here Jesus Christus, wanneer Hy alles nuut gaan maak (Open 21:5). My ervaring van die aand van my lewe sal dan verby wees, want dit het môre geword, God se môre van ewige lig.

Roelf Vorster in “God vergeet jou nooit” - Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css