Die Weg

 

Doen in geloof wat God van jou verwag

En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou.” - 1 Samuel 10:7 OAV.

“Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is” - Romeine 12:2 NAV.

Die eerste vers hierbo is wat Samuel aan Saul gesê het nadat hy vir Saul tot koning gesalf het. Samuel skets aan Saul wat in die volgende paar dae gaan gebeur. Dit wys vir ons hoe oop en bloot ons lewens voor die oë van God lê, en hoe maklik Hy die toekoms vir ons kan openbaar as dit nodig is. Samuel bevestig sy woorde deur die drie tekens te noem om Saul te bemoedig. Maar hoewel Samuel alles vertel van wat sal gebeur, voel hy hom nie verplig om aan die jong man te vertel hoe hy in elke besondere geval sal moet optree nie: “En as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen”. Hierdie woorde van Samuel is 'n voorbeeld van hoe God dit van ons eis om ons heilige gesonde verstand te gebruik.

Ons sien dieselfde ook in die lewe van Petrus (Hand 12). Die engel van God het die tronkdeure oopgemaak en hom met goddelike krag uit die tronk gelei. Omdat die verbysterde apostel te verward was om te besef wat werklik besig was om te gebeur, het die engel hom deur die poorte van die tronk geneem en een straat verder saam met hom gestap. (Hand 12:10).  Toe die koel naglug vir Petrus tot sy sinne gebring het, het die engel hom verlaat en moes hy verder sy eie oordeel volg. Dus het hy na die huis van Maria gegaan waar baie gelowiges juis bymekaar was om te bid.

God wys vir ons die pad wat ons moet loop, soos wat Hy dit vir Saul en Petrus hierbo gedoen het. Maar daarby het Hy ook aan ons 'n onderskeidings- en 'n oordeelsvermoë geskenk, sodat ons volgens SY WIL kan bepaal wat die beste uitweg in enige situasie is en dan sal doen wat ons hand vind om te doen. En ons kan alleen weet wat die wil van God is as ons ons lewe aan Hom oorgegee het en in gemeenskap met Hom leef. Daarom kan ons voortgaan sonder om vir tekens te vra. As ons weier om ons deur die wêreld te laat vorm en onsself oorgee aan die skeppende Gees van God, sal ons weet wat goed, aanneemlik en volmaak vir God is. Maar meer as dit, ons sal begin om vir ander te leef en sal deur die geloof uit die volheid van God dít ontvang waarmee ons vir Hom diensbaar kan wees.

Ons kan egter nooit ons goddelike opdrag doeltreffend uitvoer deur bloot uiterlik aan God gehoorsaam te wees nie. Ons moet gedring word deur 'n heilige liefde vir ons Here en vir mekaar. Hoe onmoontlik sou dit nie sonder die werking van die Heilige Gees wees nie! Daardie heilige liefde kom van Hom.

Gebed: O Here, werk in my, nie slegs om die wil te hê om te dien nie, maar ook om dit te doen volgens U welbehae. En mag dit duidelik blyk uit my daaglikse lewenswandel. Amen.

FB Meyer (verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css