Die Weg

 

Kalmte na die stryd

(Vervolg vanaf die vorige boodskap - “Ons innerlike stryd”)

Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!“ - Romeine 8:15 OAV.

Wanneer ons die juk van die sonde afgegooi en onsself onder die juk van Christus geplaas het, sal Hy ons bevry van ons ou sondige natuur. “Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood” (Rom 8:2). As ons vind dat die sonde binne ons 'n stryd teen die goeie voer, moet ons onsself tot Christus wend. Hy is sterker as die sterkste boosheid. Hy sal ons van die sonde bevry omdat ons aan Hom behoort en omdat die Gees van God in ons woon (sien Rom 8:9, 1 Kor 3:16) - “As iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie” (Rom 8:9).

Ons het hier 'n eenvoudige reël wat dit vir ons maklik maak om te weet of ons reg of verkeerd lewe: “Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God” (Rom 8:14). Die Gees is gewillig om ons te lei, om ons tot optrede aan te spoor, vir ons 'n doel in die lewe te gee en ons karakters te vorm. Hoe meer jy jou aan Hom oorgee, hoe dieper word jou bewuswording van daardie kinderlike verhouding met God en wat jou laat uitroep: “Abba, Vader!”. Maar let op die wonderlike hoogtepunt waarheen dit lei. Dit is die bevoorregte posisie waarin ons verkeer: ons is kinders van God, “en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus” (Rom 8:16-17).

As ons ons onder die gesag van Christus plaas en toegee aan die Heilige Gees, sal Hy ons lei na die Goddelike skathuis, sodat ons gebruik kan maak van die oneindige geestelike hulpbronne wat daar vir ons beskikbaar is. Saam met Christus sal ons oor die kwaad kan seëvier om daardeur die innerlike kalmte te kan verkry waarna ons so dikwels smag.

JR Miller (effens verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css