Die Weg

 

Om werklik Kerk te wees

“Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.” - Handelinge 2:46-47.

Ons sien in die boek Handelinge hoe vinnig die eerste Kerk gegroei het. Maar wat is die verklaring daarvoor? Lukas gee vir ons die antwoord in die Handelinge van die Apostels. Daaruit is dit duidelik dat samehorigheid en deelname 'n besondere rol gespeel het. Die mense het die Woord van God met mekaar gedeel. Die mense het saam na God se Woord geluister en saam gebid. Hulle het saam die brood gedeel, en dit was nie net by die nagmaal nie, maar ook prakties elke dag.

Die gemeenskaplike geldkas was nie daar om die vermoë van die gemeente te vergroot nie, maar was uitsluitlik daar om die armes te versorg. Die gelowiges het saam vergader sonder dat die mense hulle van mekaar afgeskei het (een in liefde, een van hart, een in strewe – Fil 2.2). Die diens in die tempel en die samekomste in die huise het bymekaar gehoort.

Daar was natuurlik baie beplanning en organisering nodig, maar die beslissende was, is en bly die seën van God in en oor alles wat ons doen. Dit is Hy wat die mense red. Dit is Hy wat mense bymekaar voeg – ook vandag. En terwyl God so ryklik skenk is dit ook vir ons goed en belangrik om weer by die eerste Christene te leer wat dit beteken om te deel en wat dit beteken om werklik Kerk te wees.

Burkhard Weber, Wuppertal, Duitsland

(Nota: Daar is 'n verskil tussen die Kerk as liggaam van Christus en gemeenskap van gelowiges teenoor die kerk as 'n gebou of plek van samekoms)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css