Die Weg

 

Om gereed te wees

Daarop verskyn die Engel van die HERE aan hom in ‘n vuurvlam uit ‘n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie!  En Moses sê: Laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die HERE sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê: Moses, Moses! En hy antwoord: Hier is ek.” - Eksodus 3:2-4.

Wanneer God ons tot sy diens oproep is baie van ons soos mense wat doof is, ons antwoord nie. Moses se antwoord aan God is 'n bewys dat hy bewus was van God se teenwoordigheid en dat hy gereed was om God te gehoorsaam. Om gereed te wees as God roep beteken om in die regte verhouding tot God te staan. Ons moet besef dat God in beheer is en dat ons in Sy diens is. Ons probeer soms aan God voorskryf waar ons wil wees. Ons wag met die idee dat een of ander groot geleentheid of iets sensasioneel op ons pad kom, en wanneer dit kom is ons vinnig om uit te roep: “Hier is ek”. Maar wanneer die werk te nederig lyk is ons vinnig om 'n verskoning uit te dink dat daar ander belangriker dinge is wat eers gedoen moet word (vgl Luk 9:59-62).

Om gereed te wees as God roep, beteken om bereid te wees om die kleinste of die grootste taak te verrig. Ons houding moet in alle gevalle dieselfde wees. Dit beteken dat die keuse nie by ons lê wat ons wil doen nie. Ons moet doen wat God se planne ook al met ons is. Ons moet dáár wees en gereed wees. Wanneer God ons roep om iets te doen, hoor ons Sy stem soos ons Here Jesus sy Vader s'n gehoor het, en dan moet ons bereid wees om dit uit te voer met 'n volle gereedheid uit ons liefde vir Hom. Jesus Christus verwag dat ons in dieselfde verhouding tot Hom sal staan as Hy met die Vader. Hy kan ons plaas waar Hy wil, of die taak nou groot en indrukwekkend is en of dit nederig en eenvoudig is, want ons is met Hom verenig net soos Hy met die Vader verenig is: “Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is” (Joh 17:22).

Wees daarom gereed as God jou roep. Die brandende doringbos is die simbool van God se teenwoordigheid wat jou omring.

Oswald Chambers

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css