Die Weg

 

Dink mooi na oor jou ontmoeting met God!

Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef?” - Psalm 15:1.

Ons het die mooi gebruik om ‘n erediens te hou, daardie geleentheid waar Christene die Here in ‘n “formele” erediens ontmoet (anders as tydens jou stiltetyd). Mense wat in die Here glo en vir Hom lief is, aanbid saam, sing, bely hulle geloof, luister na sy Woord. Dit bestaan reeds sedert die ou Israel se godsdiens tot eer van die HERE Here.

Die psalmdigter vra: Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here?

Ons sou vandag kon vra: Wie mag na die erediens toe kom om God te ontmoet? Of miskien eerder: Met watter gesindheid moet ek na ‘n erediens toe gaan?

Ons besef onmiddellik, dat ons met ‘n heilige God te doen het. Ons daaglikse lewe beïnvloed ons “reg om in sy woonplek te kom”. Dit gaan egter ook om ewig saam met God te wees.

Die Ou Verbond se ontmoeting met God

Die Psalm praat van God se woonplek (letterlik: tent). Dit was die tabernakel of tent van samekoms, waar die Israeliete vir baie jare God ontmoet het. Dit was ingedeel in ‘n voorhof vir die volk, dan die heilige deel, waar die priesters geoffer het. Maar daar was ook die groot swaar gordyn, die voorhangsel, wat die allerheiligste deel afgeskort het. Daar is net een maal per jaar deur een priester gaan offer. Elkeen wat tabernakel (of tempel) toe gegaan het, was bewus dat die ontmoeting met Iemand was, wat groter en heiliger as enige mens is – die lewende God van Jakob!

Ons ontmoet God in Jesus Christus

Jesus, die Seun van God, het deur sy kruisdood die een offer gebring, wat nodig was om vir altyd versoening met God te bewerk. Dit het die hele aanbiddingsvorm, soos by die tempel, verander. In Christus het elke gelowige nou die reg om God te nader. Om Hom in sy hemelse heiligdom te ontmoet. Die erediens lyk anders - geen priesters, geen offers, sonder voorhof, heilige en allerheiligste.

Daar is tog iets wat dieselfde bly

Psalm 15 se vraag: Wie mag ... Here? word beantwoord vir alle eeue. Dit beklemtoon die gedagtes, woorde en dade van elkeen wat in teenwoordigheid van God kom. Tydens ‘n erediens, in jou daaglikse dien van die Here, maar ook in sy hemelse heerlikheid is jy bewus van sy heiligheid. Maar jou verlossing in Jesus Christus, jou nuwe lewe deur die Heilige Gees, dring jou tot ‘n besondere gesindheid en lewenstyl. Jou verhouding met God, jou naaste, jou besittings en ook teenoor God se vyande, straal uit dat jy “onberispelik wil wandel en doen wat reg is, en met jou hele hart die waarheid wil praat ...” (Ps 15:2)

Beywer jou daarvoor om so te leef as kind van God, dat jy in jou ontmoeting met Hom sy heiligheid respekteer. Vereer hom deur jou gedagtes, woorde en dade!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 30/6/2014)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css