Die Weg

 

Wag in ootmoed op God se verlossing

En hulle het Moses en Aäron teëgekom, wat daar gestaan het om hulle te ontmoet as hulle van Farao af weggaan, en het vir hulle gesê: Mag die HERE op julle let en oordeel, omdat julle ons gehaat gemaak het in die oë van Farao en in die oë van sy dienaars, sodat julle ‘n swaard in hulle hand gegee het om ons om te bring. Toe gaan Moses weer na die HERE en sê: Here, waarom het U hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het U my tog gestuur? Want vandat ek na Farao gegaan het om in u Naam te spreek, het hy hierdie volk mishandel, en U het u volk glad nie verlos nie” - Eksodus 5:20-23.

Israel is baie opgewonde. Die Here gaan hulle verlos van die swaar slawe-arbeid. Dit gebeur egter nie soos wat hulle gedink het nie. Die lyding en swaar werk word al hoe meer en hulle verwyt die gesante van die Here.

So dikwels gebeur dit anders as wat ons verwag en ons vra dan: “As God 'n God van liefde is, waarom is daar soveel smart en lyding in die wêreld?

Moses en Aäron gaan na die Farao en vertel hom wat die Almagtige God beveel het. Die Farao is deur sy eie mense as god aanbid en luister nie na 'n ander nie. Maar hy moes nog die krag van God leer ken en het nog tyd nodig gehad om hom te bekeer of te verhard. Die gevolge is vir die Israeliete oor die kort termyn nadelig. Hulle moet self die strooi gaan haal en dieselfde hoeveelheid stene lewer. Die slawedrywers slaan die opsigters en almal is kwaad vir die gesante wat God gestuur het. Omdat die Israeliete nie God se raadsbesluit raaksien nie, verwyt hulle Moses en Aäron. Maar God het dit lankal so beskik dat dié leiers gebore sou word om sy raadsplan te vervul (vgl. die geslagsregister in Eks 6: 13-25). Selfs Moses raak haastig en verwyt God (Eks 5:22-23). Vandat hy met die Farao gepraat het, word die volk net nog slegter behandel en God doen niks daaraan nie.

Wanneer God nie doen wat ons vra of bid nie, dink ons Hy is 'n magtelose en liefdelose God wat niks kan of wil doen nie! Ons verwag kitsoplossings en vergeet dat God bó tyd verhewe is en almal die geleentheid tot bekering wil gee.

Hy hou en verkondig sy Verbond met Abraham, Isak en Jakob. Hy is die Almagtige wat die ganse geskiedenis regeer. Hy het nog 'n pad om met die Farao en die volk te loop om hulle tot berou en tot bekering te roep. Hy vervul sy beloftes sonder enige teenstand van iemand en sal dit só doen dat almal sal besef dat Hy die Here God is.

Moenie God verkwalik as alles nie loop soos jy dit wil hê of verwag nie, maar bly Hom ootmoedig dankbaar aanbid en aanvaar sy Raadsplan wat vol liefde vir die sondaar is.

Dr SJ van der Merwe
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css