Die Weg

 

'n Dwaas is nie dom nie, net moedswillig 

Die dwaas dink daar is geen God nie”  - Psalm 14:1.

’n Dwaas, as teenoorgestelde van “wyse mens,” is nie ’n mens sonder intelligensie nie, maar iemand wat nie by die orde van God inskakel nie en so die wil van God weerstaan. “Kennis begin met die dien van die Here; dit is net dwase wat wysheid en opvoeding gering ag.” (Spr 1:7). “‘n Dwaas laster teen God, sy gedagtes is net met sonde besig; wat hy doen, wys dat hy ver van die Here af leef, wat hy vir die Here sê, is vals.” (Jesaja 32:6).

In Psalm 14 is die dwaas daardie persoon wat dink en optree asof daar geen God is nie. Hy/sy weier om die Here te dien en is ‘n vyand van die volk van God. Hulle sal egter mettertyd met die lewende God te doen kry, wanneer die regverdiges (navolgers van die lewende God) deur Hom gered word.

Aan die Korintiërs skryf die apostel Paulus, dat die gekruisigde Jesus Christus die wysheid en krag van God is. Dan sê hy: “Wat vir die wêreld die onsin (dwaasheid) van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, ...” (1 Kor 1:25).

Daarom dat ons sê: ‘n Dwaas is moedswillig. Veral in ons omgewing, waar ‘n mens op verskillende maniere die Woord van God hoor. Dit is anders as in lande waar die evangelie nog verbied word. Iemand wat beweer: Daar is geen God nie!, is werklik moedswillig besig om alles wat aan hom bekend gemaak word, te verwerp. Hy DINK daar is geen God nie, en tree op asof daar geen GOD is nie. Ons kan egter nie die lewende God wegdink nie. Hy is van ewigheid af daar. Sy werke kan in die skepping gesien word (Rom 1:20). Dwase kan nie hulle goddelose dade vir God wegsteek nie. Dit sal aan die lig kom.

Soms ly regverdiges, wat met toewyding ‘n pad saam met die Here loop en sy wil hulle prioriteit maak, onder dwase mense. Behalwe dat hulle die bestaan van God ontken en met gruwelike dinge besig bly, bedreig hulle die kinders van God se lewe. Gelowiges moet egter nie van stryk gebring word deur dwase se optrede nie. Ons het ankers vir die lewe, vir nou en altyd:

=> Ons weet dat God is, dat Hy aktief besig is in sy skepping, maar ook in die lewens van sy kinders. Die Woord openbaar dit. In die skepping sien ons dit. In Jesus is Hy bekend gemaak. In die sorg oor sy kinders beleef ons dit. Ons weet ook dat die lyding wat dwase godslasteraars veroorsaak, nie ongestraf sal bly nie. Die oordeel van God kom op sy tyd. Hy is aan die kant van die wat Hom dien, die regverdiges (Ps 14:5).

=> Omdat ons hierdie vaste sekerheid het, kan ons met wysheid volhard. Wysheid begin met die dien van die Here! Ons kan ook met vrymoedigheid volhard om te bid, soos die psalmdigter vir sy volk: “Ag, mag daar tog uit Sion vir Israel redding kom!” (Ps 14:7).

Weerhou jou van dwaasheid – in gesprekke, geskrifte, “slim” voorstellings in films. Versterk die waarheid deur God se Woord te bestudeer. Volhard in sy wil. Bid sonder ophou!

Ons bid met oorgawe vir dwase, dat die Heilige Gees hulle oë sal oopmaak om die waarheid te herken en te omhels.

Ons bid vir fyn onderskeiding van die waarheid in ‘n wêreld waar met slinksheid mislei word, selfs in die Naam van die Here.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 23/6/2014)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css