Die Weg

 

Hulp van Buite

Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.” - Jesaja 41:10.

In gister se boodskap het ons gelees van die versekering dat ons krag sal ontvang vir dit wat ons moet doen, maar lees ons Jesaja 41:10 verder, sien ons dat God se waarborg nog verder strek. Hy skenk aan ons hulp wanneer ons nie alleen kan optree nie. Die Here sê: "Ek sal jou help." Die krag wat jy van binne ontvang word aangevul met hulp van buite. God kan vir ons menslike hulp stuur as dit goed is in Sy oë, en selfs al stuur Hy nie vir ons menslike hulp nie, sal Hyself aan ons sy wees. En watter krag het ons dan nie? “As God vír ons is, wie kan teen ons wees?” (Rom 8:31). Dit is beter as legioene van sterflike helpers.

God stuur Sy hulp op die regte tyd: Hy sal by jou wees in tye van benoudheid. Maar dit is ook wyse hulp wat ons van Hom ontvang: omdat Hy ons ken, sal die hulp wat Hy skenk geskik wees vir óns omstandighede. Sy hulp is die mees doeltreffende hulp wat 'n mens kan kry, terwyl die hulp wat ons van sterflinge ontvang baie keer net van korte duur is. Die hulp wat Hy verskaf is meer as net hulp, want Hy dra self die laste as ons in nood verkeer. "Die HERE is vír my; ek sal nie vrees nie: wat kan ‘n mens my doen?” (Ps 118:6 OAV). 

Omdat Hy ons voorgeslagte gehelp het, het ons die vertroue in Hom vir die hede en die toekoms.
Ons gebed is: "Here, wees U my hulp".
Ons ervaring is: "En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp" (Rom 8:26).
Ons verwagting is: "Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?" (Ps 121:1),
en kort voor lank kan ons sing: "Hulle wat u Naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek, nie verlaat nie, o HERE!" (Ps 9:10).

CH Spurgeon (19 Junie 1834 – 31 Januarie 1892)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css