Die Weg

 

Hemelvaart

“Die HERE het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles”. - Psalm 103:19 OAV.

Hemelvaart beteken troonsbestyging, bestyging van die Troon bó alle trone. Die Here het Sy troon in die hemele gevestig. Daar is geen hoër troon as díe nie.

Sommige mense het in hierdie wêreld ontsaglike hoogtes bereik. Hoogtes van wysheid, rykdom, eer en mag.  Hulle het die ganse wêreld aan hul voete gehad. Hulle het oor die wel en weë van miljoene mense beskik. “Heerser oor die wêreld” noem Nebukadnesar homself op 'n inskripsie. En .... opmerklik! Hulle het nog steeds honger gehad. Hulle het nog méér gesmag na mag. Hulle wou nog hoër. Vergoddeliking is die waan en die droom van alle wêreldheersers.

Daar is slegs één mens Wie werklik die hemelmag ontvang het. Die Mens Christus Jesus. Hy wat deur die soldate bespoeg, met stokke geslaan en met spykers aan die hout vasgespyker is. Hy wat as kneg op hierdie aarde gewandel het en in hierdie wêreld selfs geen plek gehad het om Sy hoof op neer te lê nie (Mat 8:20) – Hy bestyg op Sy deurboorde voete nie die troon van die wetenskap, die kuns, die mag of die rykdom nie; Hy bestyg die enigste troon wat werklik 'n troon is. Die hemeltroon. “Die HERE het sy troon in die hemel gevestig”. Die Man van die Kruis word gekroon tot Heerser in die hemel. Nou sit Hy langs die Vader op Sy troon. Nou is Hy nie meer die hulpelose Kind in die krip nie, nie meer die Vervloekte aan die kruishout nie. Nou is Hy die Here in die hemel. “Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde” (Mat 28:18). Nou regeer Hy van see tot see, tot aan die einde van die aarde. Ja, alle vorste sal hulle neerbuig voor Hom. (Jes 49:7).

Hemelvaart is die aanvaarding van die wêreldregering. Hy heers en alles gaan van Hom af uit - “Sy koninkryk heers oor alles” (Ps 103:19). Dít beteken dat ná hemelvaart, Christus die heerskappy in hierdie wêreld voer. Christus se genade, Christus se versoening, Christus se liefde het sigbaar geword in die wêreld. Sy kruisweg het vir die wêreld van praktiese nut geword. Die Man van Golgota, Hy wat vir die versoening van die wêreld gesterf het, het nou die volle uitvoerende mag.

God se plan met die wêreld en die gang van die wêreld staan nou in die teken van die Kruis. Alles is ondergeskik aan die Kruis. Die wêreldregering is nou 'n genade-regering. Nou is dit die “tyd van die welbehae”. Nou is dit die “dag van heil” (2 Kor 6:2 OAV).

Sy koninkryk heers oor alles”. “Alles” is die mees omvattende woord wat daar is. Dus is daar niks in die hemel of op aarde, niks in die see of in die lug, niks in die wêreld van die materiële en sigbare (geld, mag, kanonne), maar ook niks in die wêreld van die geestelike en onsigbare (demone, geestelike magte en kragte), niks in die groot bruisende lewe van die volkere en ook niks in die eenvoudige lewe (my verdriet, my sorge, my kruis, my sonde), of dit lê alles in Sy deurboorde hande. Sodat niks en niemand hom teen Sy wil kan roer of beweeg nie.

Hemelvaart beteken dus allermins dat die Jesus van die Kruis nou vir goed uit ons wêreld verdwyn het nie. Juis omgekeerd, Hemelvaart beteken dat die Kruis eers na die Hemelvaart sy betekenis kry.  Vanuit die hemel bring Hy die Kruis tot uiteindelike oorwinning.

Só gesien, skenk Hemelvaart die ware Christen-gelowige 'n geweldige rus! Watter onnoemlike krag lê nie daarin nie! Wat kan nog met ons gebeur ná Hemelvaart? Onder Koning Christus kan ons die lewe aandurf en die lewe ingaan, ook ons taak en arbeid in hierdie wêreld. Ons leef in die helder lig van Christus se hemelvaart. Na Christus se hemelvaart mag ons ons harte uit al die swaarkry en beproewings van hierdie wêreld opwaarts na die hemel hef.

Hy laat sy kerk nooit in die steek nie,
Hy het sy Gees na ons gestuur.
Geen mag kan ooit sy werk verbreek nie,
Hy waak daaroor elke uur.

Ds Gabe van Duinen (effens verkort)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css