Die Weg

 

God help op die regte tyd

(volg op die vorige boodskap)

“En dadelik het Hy sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Betsáida, onderwyl Hy die skare sou wegstuur. En nadat Hy van hulle afskeid geneem het, het Hy na die berg gegaan om te bid. En toe dit aand geword het, was die skuit in die middel van die see en Hy alleen op die land. En Hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die vierde nagwaak het Hy na hulle gekom, al wandelende op die see. En Hy wou by hulle verbygaan. En toe hulle Hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit ‘n spook was en hard uitgeskreeu; want hulle het Hom almal gesien en was ontsteld. Toe spreek Hy dadelik met hulle en sê vir hulle: Hou goeie moed, dit is Ek; moenie vrees nie. En Hy het by hulle in die skuit geklim, en die wind het gaan lê.” - Markus 6:45-51 OAV. 

Hierdie geskiedenis praat met ons in baie duidelike taal. Ons durf nie op moedverloor-se-vlakte gaan lê nie. Die dissipels is besig om Jesus se opdrag uit te voer en na die oorkant van die see te vaar na Betsáida toe. Hulle is gehoorsaam aan God se opdrag. En as die wind die nag opkom en reg teen hulle waai, dan vat hulle daardie roeispane net vaster en trek hulle dit al voel dit of hulle rue wil breek. Maar hulle bly beur teen die wind en die golwe in. Hulle gee nie bes en draai om en vaar terug saam met die wind teen Christus se opdrag in nie. Hulle bly gehoorsaam al gaan dit hoe swaar.

Ons is ook besig om oor die lewensee te vaar na die oorkant toe. Terwyl ons oorvaar ondervind ons ook dikwels dat die wind teen ons opgekom het. Storms woed al sterker om ons en die aanslae van die duiwel word al erger teen die kinders van God. Soms voel dit of ons maar moet oorgee .en saam met die stroom vaar op die pad van die minste weerstand. Nee, dit mag ons nie, want ons is geroep om die goeie stryd te bly stry. Die Here Jesus leer ons dat die pad is smal en die poort is nou wat na die lewe lei.

As die dissipels in die middel van die see is, daar waar die land op sy verste is en die see op sy diepste is en die moontlikheid van uitkoms onmoontlik skyn te wees, dan kom Jesus na hulle toe al wandelende op die see. Maar Hy kom omdat hulle gehoorsaam gebly het. En as Hy by hulle in die skuit klim gaan die wind lê en hulle was verbaas en verwonderd. Vir die gehoorsame kinders van God is God 'n heerlike werklikheid en geen onwerklike en skrikwekkende spook nie.

Mag God jou beskutting wees in die dag van stryd en jou veilig laat vaar.

Ds. A.H. Mulder

***

Geloofd sy God met diep ontsag,
want Hy oorlaai ons dag aan dag
met ryke seëninge.
Wie sou Hom dan nie dank bewys,
die God van saligheid nie prys,
met al die hemelinge?
Dié God van volle saligheid
versterk ons in die dag van stryd
en dra ons deur die lewe.
Hy kan en wil en sal in nood,
selfs as ons sidder vir die dood,
volkome uitkoms gewe.

- Psalm 68:9 Beryming -

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css