Die Weg

 

Christus - die eerste van baie wat die dood sal oorwin

Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit dié wat gesterf het” - 1 Korintiërs 15:20.

Ek glo – dat Jesus Christus gekruisig is vir die sondes van die wêreld.
Ek glo – dat elkeen wat in Jesus Christus glo, volkome vergifnis van sonde ontvang.
Ek glo – dat Jesus Christus op die derde dag, dit is die eerste dag van die week, uit die dood opgestaan het.
Ek glo – dat elkeen wat in Jesus Christus glo, die dood oorwin.

Maar watter dood word oorwin? Die Here antwoord soos volg deur sy Woord: “Aangesien die dood deur ’n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur ’n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is ’n volgorde: die eersteling is Christus, daarna, by Christus se koms, dié wat aan Hom behoort” (1 Kor 15:21-23). Aan die Korintiërs het Paulus geskryf dat Jesus die eersteling is. Dit impliseer dat daar nog baie is wat sal volg – by Christus se koms!

Wie sal lewend gemaak word? Diegene wat in Christus is. Nie alle mense nie, slegs daardie mense wat die boodskap van Paasfees glo, dat Jesus werklik die Christus is. Dat Hy die enigste mens is wat die dood kon oorwin. Net omdat Hy meer as mens is, ook Seun van God.  Hy kon sy lewe aflê en dit weer opneem! Hy was bereid om die volle prys vir sonde te betaal – om van God verlate te wees en die helse smarte in ons plek te dra.

Waarom sterf gelowiges dan nog, al is hulle in Christus? Omdat hierdie liggaam verganklik is, van hierdie wêreld. Met hierdie liggaam kan ons nie die heerlikheid binnegaan nie. Maar – daar is ‘n groot verskil tussen die dood van ‘n gelowige en van iemand wat Jesus Christus verwerp. Vir elkeen wat in Hom glo, is die dood ‘n deurgang na die ewige lewe. Dit is geen straf op die sonde nie.

Daarom kon Paulus aan die Filippense skryf: "Ek het verlange om heen te gaan (te sterf) en met Christus te wees" ( 1 Kor1:23). Aan die Tessalonisense skryf hy: "Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenes wat in Hom geglo het, na Hom toe sal neem" (1 Tes 4:14). En dit kan alleen oorvertel word, omdat Christus dit bekend gemaak het. Hy het vooruit gesê en Hy het dit gedoen. Die dood is oorwin.

Watter troos hou die Paasfees gebeure net nie in nie! Vryspraak van sonde – omdat Jesus Christus, die Seun van God, daarvoor betaal het. Oorwinning oor die dood – omdat die Seun van God deur sy goddelike krag uit die graf opgestaan het. Vir elkeen wat glo ‘n vaste sekerheid.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 22/4/2014)


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css