Die Weg

 

Jesus geen swakkeling toe Hy gevange geneem is

Toe Jesus dan vir hulle sê: “Dit is Ek!” het hulle teruggedeins en op die grond neergeval. - Johannes 18:6.
Toe sê Jesus vir Petrus: “Sit die swaard in sy skede terug. Moet Ek dan nie die lydensbeker drink wat die Vader My gegee het nie?” - Johannes 18:11.

Twee partye teenoor mekaar ...

Die soldate met stokke en swaarde gewapen! Die Seun van God met sy godheid gewapen! Hulle wou Hom gryp.

Hy sê wie Hy is: “Dit is Ek!” Sy selfbekendmaking soos God aan Moses: “Ek is wat Ek is!

Wat gebeur? Die gewapende soldate deins terug en val op die grond! Met een woord kon Jesus in sy goddelike mag hulle laat neerslaan. Hoe maklik sou Hy nie kon vrykom nie?

Petrus wou sy Here verdedig en pluk sy swaard uit. Malgus se oor word afgekap. Maar Jesus wou nie gered word nie. Nie met sy eie mag as Seun van die Allerhoogste nie. Ook nie met die mag van die swaard nie.

Waarom nie? Die Vader het Hom die lydensbeker gegee. Hy moes dit drink, want so sou God sy liefde vir sondaars bewys. Hy is in hulle plek gestraf. Na sy gebedsworsteling was Hy meer as bereid om te sterf. So het Jesus vroeër gebid: “Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied!” (Luk 22:42).

Dit was dus nie ‘n swakkeling Messias wat deur die skelm sameswering tussen Judas en die priesterhoofde in hegtenis geneem word nie. Nee, Jesus het Homself in hulle hande oorgegee. Wanneer Hy later aan die kruis sterf, is dit ‘n aktiewe daad, ‘n selfoffer. Jesus het hard uitgeroep: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.” Na hierdie woorde het Hy die laaste asem uitgeblaas. (Luk 23:46).

Is daar by ons in die Paasfeestyd genoeg dankbaarheid vir - en ‘n werklike besef van - die prys wat Jesus kom betaal het? Hoeveel Hy opgeoffer het? Hy wat God was, het mens geword, soos ‘n slaaf opgetree, selfs sy eie lewe gegee. In alles was Hy die Almagtige, wat sy krag ingeperk het, totdat Hy die volle lydensbeker gedrink het. Daarom weet ons dat daar geen ander verlossing moontlik is nie. Net Hy, God en mens in een, was in staat om Homself só oor te gee. Daardeur is ten volle vir al ons sondeskuld betaal!

Hy was werklik die goeie Herder, wat bereid was om te doen wat Hy vroeër van Homself gesê het. “Die Vader het My lief omdat Ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en Ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat Ek van my Vader ontvang het.” (Joh 10:17–18).

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 14/4/2014)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css