Die Weg

 

Wanneer 'n volk verval

“In dié dae was daar geen koning in Israel nie: elkeen het gedoen wat reg was in sy oë” - Rigters 21:25.

In watter groot ellende het die volk van Israel nie verkeer nie? Watter verskriklike en walglike situasies doen hom nie voor in die laaste drie hoofstukke van die boek Rigters nie (hfstk 19 - 21). Daar was nie net geen regeerder in die land nie, die volk het ook hul God en sy gebooie vergeet! “Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë”. Dit kon anders gewees het as hulle ten minste net aan die wet van God vasgehou het. Maar ons sien alreeds in hoofstuk 17 en 18 hoe die wet van God deur die mense verdraai is om hulle eie luste te bevredig.

Laat dit vir ons as waarskuwing dien. Dit gaan nie soseer daaroor dat daar geen koning in Israel was nie, dit gaan veral daaroor dat die volk hulle God en sy gebod vergeet het!  Ons lees 'n ander verhaal toe Samuel as rigter opgetree het. Hy het die volk teruggebring na God en al was daar nie 'n koning nie, was daar weer vrede in die land omdat die volk hulle weer tot God gewend het (1 Samuel 7).

Dit is immers nie die regeerder wat bepaal wat die wil van God is nie. Kyk maar wat het in die latere geskiedenis van Israel gebeur. Geen enkele mens kan sê wat reg of verkeerd is nie. God alleen het daardie reg. Daarom het Hy aan ons Sy wet gegee. Daar is weliswaar baie mense wat reg wil doen, maar dan wil hulle self bepaal wat reg of wat verkeerd is: “Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood” (Spr 14:12). “Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak. Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad” (Spr 3:5-7).

Ons het 'n ewige Koning. Ons ken sy wet. Meer nog, die Heilige Gees is aan ons gegee sodat ons die wil van God sal verstaan. Volg Sy leiding en wees aan Hom gehoorsaam. Dan sal daar orde heers.

God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat Hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie, omdat, al weet hulle van God, hulle Hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie, en deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas.......  Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die Skepper, aan wie die lof toekom vir ewig. Amen” - Romeine 1:18-25 NAV.

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css