Die Weg

 

Dank die Here met oorgawe - op alle maniere!

“Met my hele hart wil ek U prys, Here, wil ek van u magtige reddingsdade vertel. Oor U wil ek my verbly en vrolik wees, u Naam wil ek besing, o Allerhoogste” - Psalm 9:2-3.

Ek wil die Here PRYS, ek wil VERTEL, ek wil my VERBLY en VROLIK wees, ek wil u Naam BESING, o Allerhoogste! Dit isVyf maniere waarop jy jou dankbaarheid kan bekend maak. Hoe effentjies is ons erkenning van die Here se sorg, redding, leiding en teregwysing nie soms nie!

Hierin is Psalm 9 vir ons ‘n aanmoediging. Dit is nie sommer ‘n oppervlakkige, in die winkel gekoopte dankiekaartjie nie. Nee, dit is ‘n dankbaarheid “met my hele hart”. Dank word veral uitgespreek omdat die Here God die regverdige Regter is en ook Redder. Onthou tog hierdie beskrywing van ons God: “Hy lewer ’n regverdige uitspraak oor alle mense, Hy vel ’n billike vonnis oor die nasies. Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here ’n toevlug, ’n skuilplek in tye van nood” ( Ps 9:9-10).

Watter waarde het dit vir ons vandag?

* Soms ly God se kinders onder onregverdige praktyke. Jou naam word sleg gemaak, al bedoel jy goed. In jou huwelik word jy sleg behandel, al tree jy met liefde op. Jy word nie bevorder by die werk nie, al lewer jy beter diens as jou kollegas. Daar is maniere waarop ‘n mens teenoor onreg kan standpunt inneem. Tog moedig Psalm 9 ons aan om in alles ons hoop op daardie Regter te vestig, wat regverdige uitspraak oor die nasies gee. Hy is hoog verhewe, maar sien ook die enkeling raak. Sy uitspraak het waarde tot in ewigheid. Volhard in jou goeie optrede, God sal regverdig daaroor oordeel.

* Ons grootste vyande is nie altyd daardie persone wat ons lewe wil neem nie, maar die dinge wat ons van God wil weglok. Dit laat ons twyfel in God se liefde en sorg. Dit verlei ons om op ander dinge as op Hom te vertrou (en dikwels teleurgestel te word). Soms voel dit regtig asof daar geen uitkoms meer is nie. Alles draai teen jou, sodat jy raadop is. Onthou dan dat die Here God ons almagtige Redder is.

* Hy het Homself in sy Seun Jesus Christus bekend gemaak. Hy het na die wêreld gekom om Redder te wees. In Hom het God sy omgee vir siekes en sondaars gewys, vir armes en rykes wat na Hom gekom het. Hy het nuwe lewe en hoop kom gee. Hy het aan die kruis die straf gedra, wat vir ons ewige dood sou beteken, sodat daar vir elkeen wat glo vryspraak is.

Ek is seker dat baie lesers kan beaam dat God se regverdige uitspraak en sy redding uit haglike omstandighede vir hulle ‘n werklikheid is. Moenie daaroor stilbly nie! Ander moet dit hoor.

Gebruik elke geleentheid en alle denkbare metodes om Hom daarvoor te dank. Wys jou BLYDSKAP, PRYS Hom, SING daaroor en VERTEL vir ander daarvan. Hoe meer male ons dank betoon, hoe beter besef ons wie Hy werklik is: regverdige Regter, almagtige Redder.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 31/3/2014)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css