Die Weg

 

Om twyfel te bestry

Maar as julle vir my sê: Ons vertrou op die HERE onse God.......... Luister nie na Hiskía nie; want so sê die koning van Assirië: Sluit met my vriendskap en trek uit na my toe en eet elkeen van sy wingerdstok en elkeen van sy vyeboom en drink elkeen die water van sy put, totdat ek julle kom haal na ‘n land soos julle land, ‘n land van koring en mos, ‘n land van brood en wingerde, ‘n land van olyfbome en heuning; dan sal julle lewe en nie sterwe nie; en luister nie na Hiskía nie, want hy verlei julle deur te sê: Die HERE sal ons red. Het die gode van die nasies elkeen sy land ooit gered uit die hand van die koning van Assirië?” - 2 Konings 18:22-33.

Jerusalem is van alle kante deur Sanherib, koning van Assirië, beleër. Hy stuur 'n groot leërmag teen Jerusalem om Hiskia tot oorgawe te dwing. Maar Sanherib is 'n lae, valse mens. Ons sien hoe hy Hiskia se geld aanvaar, maar sy belofte om terug te trek nie gestand doen nie. Hy verlaat nie die land ná die ooreenkoms nie, maar stuur ook nie Hiskia se geld terug nie. Hy maak net beloftes wat vir homself voordelig is. Daarby hou Sanherib vol om Hiskia te probeer oorreed om die stad oor te gee, al moet hy alle reëls van eer en ordentlikheid oortree.

Vir Hiskia en sy mense is die Here God die groot Koning, maar Sanherib het homself as 'n god beskou. Daarom het hy Hiskia en sy mense probeer bang praat sodat hulle hul uit vrees aan hom sou onderwerp. Let op die twyfel wat hy probeer saai: “Maar as julle vir my sê: Ons vertrou op die HERE onse God” (2 Kon 18:22). Tog, vir hulle wat deur geloof die Koning van die konings in sy mag en heerlikheid sien, lyk selfs die koning van Assirië klein en gering. Wat is die grootste van alle mense wanneer hulle hulself met die ware God vergelyk of wanneer God met hulle kom afreken?

Die vyand se argument is altyd dat dit vir ons baie beter sal wees om oor te gee. So is dit ook met Satan. As ons maar net wil oorgee en sy guns met 'n geskenk soek - selfs ons eie siel -  en ons aan sy genade onderwerp, sal hy vir ons alles gee wat ons hart begeer. Maar hy verswyg dat alleen hy daaroor sal besluit.

Waarvan Satan selfs die gelowige wil probeer oortuig, is dat daar geen doel daarin is om sy beleëring van ons lewe te weerstaan nie. En hy skroom nie om met die vernederende vraag twyfel by ons op te wek nie: "maar as julle vir my sê: ons vertrou op die Here onse God ... "

Laat ons doen soos Hiskia gedoen het om elke gevoel van twyfel te verwyder. Laat ons die aanslag teen ons lewens weerstaan deur ons na ons God te wend soos hy gedoen het. Lees gerus die volle verhaal in 2 Konings 18 en 19. As ons die twyfel wat deur Satan in ons opgewek word, voor God bely, sal Hy vir ons die uitkoms gee.

Gebed: Here, bewaar my vir die liste van die Satan, en help my om alleen U volkome te vertrou. Amen

Uit: Lig en Lewe (effens verwerk)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css