Die Weg

 

Dag van rekenskap

"God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep Hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want Hy het 'n dag bepaal waarop Hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n Man wat Hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het Hy Hom uit die dood laat opstaan"  - Handelinge 17:30-31.

Bostaande woorde beteken dat daar 'n dag van afrekening gaan kom. En dit weer beteken dat dié dag nie vir almal eenders gaan verloop nie.

Jesus het by geleentheid gesê: "Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min" (Matt. 7 :13, 14).

Hierdie woorde van Jesus beteken dat dit 'n klein minderheid is wat gered word. Op 'n dag het Jesus ook gesê: "Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee" (Luk. 12:32).

Dit is uitsprake soos hierdie wat ons almal voor 'n baie belangrike vraag te staan laat kom: Is ek een van die min wat eendag gered gaan word?

Intussen is dit ook uit die woorde van Jesus duidelik dat die kinders van die Here hulle oral in die minderheid gaan bevind. En dit weer beteken dat ons steeds onder druk gaan verkeer om saam met die stroom te wil drywe; om die eer van mense liewer te hê as die eer van God (vgl. Joh. 12:42-43). En dit mag ons nie toelaat nie, want daar staan geskrywe: "Jy mag nie agter die meerderheid aan doen wat verkeerd is nie" (Eks. 23:2).

Meeste mense is egter kinders van hulle tyd. Hulle sê: eerder dood as uit die mode! Veral jongmense en kinders kry swaar om staande te bly. Dit is swaar om te voel dat jy deur jou groep verwerp word. Daarom gaan hulle met die stroom saam. Niemand wil die rol van pretbederwer speel nie.

Wat ons natuurlik nodig het, is 'n ruggraat. Dit is om uit te staan vir wat reg is, kom wat wil en kos wat wil. Dit moenie vir ons gaan om wat mense sê of dink nie, maar om dit wat vir God saak maak. So 'n houding bring natuurlik altyd pyn en vernedering vir hulle wat op die regte pad wil bly. Jesus het gesê: "In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin" (Joh. 16:33).

Ons moet veral nie sleg voel as ons as Christene moet ly nie. Daar staan geskrywe: "Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die Naam van Christus. Dit is'n bewys dat die Gees van heerlikheid, die Gees van God, op julle bly. As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is of 'n dief of 'n misdadiger of 'n kwaadstoker nie. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam moet hy God verheerlik" (1 Pet 4:12-16).

Hierdie gedeelte praat van die kinders wat sal oorloop van vreugde by die wederkoms van ons Here Jesus Christus (1 Pet 4:13). En dit is hierdie heerlike vooruitsien wat ons in staat stel om intussen te verdra wat ook al op ons pad mag kom. Van die Hebreërs byvoorbeeld lees ons: "Dink terug aan vroeër dae toe God julle tot die lig gebring het, hoe julle in die stryd staande gebly het toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak en deels het julle gely omdat julle julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad, en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie: dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het.

"Nog net 'n kort, kort tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie talm nie. En wie deur My vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe; maar as hy terugdeins, het Ek aan hom niks meer nie.' Maar ons is nie van dié wat terugdeins en verlore gaan nie; nee, ons glo en ons sal lewe" (Heb 10:32-39).

Uit: "Die Koning kom" deur Willie Marais (Met die vriendelike toestemming van Aktuapers)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css