Die Weg

 

Die amp van die gelowige

"Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle geroep het ... " - 1 Petrus 2:9.

Petrus, die apostel, stapel die woorde hier opmekaar.

Hy is oorweldig deur die ryke voorregte van God se volk. Dis 'n volk wat duur gekoop is. Dis 'n volk wat uitverkies is. Dis 'n volk wat konings en priesters is.

As ons as Christene maar ook net weer in ekstase kon raak oor ons geestelike rykdom! Langs die weg van wedergeboorte, geloof en bekering word ons in die amp van die gelowige gestel. Christus is die Gesalfde, en wie Christen is, is 'n lid van Christus en het deel aan sy salwing.

Daarin lê die hoë adel van die Christen. 'n Onuitspreeklike voorreg! Maar ook 'n dure verpligting. Gelowiges is ampsdraers, aangewys vir 'n besondere taak en toegerus daarvoor met God se Gees.

Christene is God se ambassadeurs in die wêreld, sy amptelike gesante. Besef ons dit altyd? Hoe maklik verloën ons die adeldom van die geloof, of verruil ons dit vir die populariteit by die wêreld of die neutraliteit in die wêreld? Dink ons nie soms te gering van ons Christenskap nie? Dink ons nie te gering van Hom wat ons roep en stuur nie? En wat 'n gruwel is dit nie?

Nee, wat kan hoër en belangriker wees as dat God iemand roep en stuur? Hy het sy eie Seun gestuur na 'n in-sonde-gevalle wêreld. Christus is met die vloek belaai en so is die amp van die gelowige vir ons duur gekoop. "Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort" (1 Kor. 6: 20).

Dr B Duvenage in “Tel die Sterre”.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css