Die Weg

 

Geloofsgehoorsaamheid

Omdat Abraham geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom” - Hebreërs 11:8  (Lees ook 1 Samuel15:22-23).

Geloof is nie 'n pakkie wat jy in die plaaslike supermark kan koop nie. Geloof lê nie op die rak nie. Geloof beweeg in gehoorsaamheid aan God.

Daarom is geloof nie 'n truuk waarmee ek God se arm in beweging bring nie. Dit is geen towerhasie van 'n kulkunstenaar nie. In die geloofslewe is daar niks van 'n "kul jou hier, kul jou daar - siedaar!'' nie. Dit was nie kulkuns wat van Abraham 'n geloofsheld gemaak het wat deur Christene, Jode en Moslems bewonder word nie. Die Hebreërskrywer kyk terug en kom tot die gevolgtrekking: geloof is om God eerbiedig te gehoorsaam.

Geloof is nie om vir God te sê wat om te doen nie, maar om te doen wat Gód sê. Geloof is nie 'n aanspraak wat ek op sekere dinge (genesing, finansiële voorsiening) maak nie. Geloof is om die inspraak van God te gehoorsaam. Soos die bekende Duitse teoloog, Dietrich Bonhoeffer, dit gestel het: ". . . dit is seker: dat ons op niks mag aanspraak maak nie en tog in alles mag bid ... ''

Geloof is nie te vind waar óns alles regkry met God nie. Ware geloof is waar Gód alles regkry met óns! Soos Hy dit met Abraham reggekry het: "Orndat Abraham geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe God hom geroep het om weg te trek ... "

Wanneer ons iets by God wil hê, dan druk ons ons geloof soos 'n kredietkaart in die gebedsmasjien. En dan verwag ons dat alles moet gebeur soos ons dit wil hê. God moet pa staan vir al ons (spandabelrige!) eise en versoeke. In die proses gebruik ons boonop die uitdrukking "in die Naam van Jesus" as die kodewoord wat ons kredietkaartgeloof koopkrag gee!

Abraham het die konsep kredietkaartgeloof nie geken nie. Hy het nie getrek sodat God hom kon seën nie. Hy het getrek omdat God hom die opdrag gegee het. Geloof is 'n reaksie op God se aksie - gehoorsaamheid aan die Here se roepstem. Geloof is nie 'n belegging wat ons maak om iets daaruit te verdien nie .. Dit is eerder om te besef dat God 'n belegging in óns wil maak om toegevoegde waarde aan ons lewe te gee.

Geloof is eerbiedige gehoorsaamheid: om jouself totaal oor te gee aan God se wil, om te doen wat Hy wil hê; om te gee wat Hy vra! Dán kry geloof die dimensie van vertroue. Dán gaan geloof nie oor Gód se getrouheid (aan sy beloftes, aan sy Woord) nie - dit staan immers nooit te bevraagteken nie. Dán besef ek dat geloof gaan oor my getrouheid: my getrouheid aan God se opdragte, aan sy Woord.

In só 'n perspektief op geloof is daar diepe seën. In die woorde van Andrew Murray: "Gelukkig hy wat in sy wag, hoe lank of donker die weg ook mag skyn, steeds volhard in die doen van Gods wil en die onderhou van sy weg. Hy vertrou die Here en doen die goeie. Hy doen wat God hom vra ..." Kredietkaartgeloof is nie 'n Bybelse geloof nie.

Geloof gehoorsaam. Geloof eis nooit nie!

Gebed: Gee my ware vertroue, Here, vertroue wat gehoorsaam; vertroue wat getrou aan U is.

Uit: In die Greep van sy Liefde deur Ralph Barnard (Met die vriendelike toestemming van Aktuapers )
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css