Die Weg

 

Om die wil van God te ken en dit nie te doen nie

Kyk, jy dra die naam van Jood en steun op die wet en beroem jou op God, en jy ken sy wil en onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die wet onderrig word, en jy is oortuig dat jy ‘n leidsman is van blindes, ‘n lig vir die wat in duisternis is, ‘n opvoeder van onverstandiges, ‘n leermeester van onervarenes, omdat jy die beliggaming van die kennis en die waarheid in die wet het - jy dan, wat ‘n ander leer, leer jy jouself nie? Jy wat preek dat ‘n mens nie mag steel nie, steel jy?” - Romeine 2:17-21 OAV.

Dink aan die ernstige woorde van die Here Jesus waar Hy sê: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is” (Mat 7:21). In die teksverse hierbo kry ons dieselfde waarskuwing van Paulus. Hy sê vir die Jood wat daarop roem dat hy die wil van God ken, dat dit hom baie min sal baat as hy dit nie ook doen nie.

Dit was die groot kenmerk van die Skrifgeleerdes in die dae van die Here Jesus. Hulle het daarop geroem dat hulle die Skrif ken. Maar doen ons nie dieselfde nie? Ons vind genoegdoening daarin om nuwe insigte oor die waarheid van God se Woord te bekom, en dan bly dit gewoonlik net daarby. Ons ken Sy wil, maar ons doen dit nie. Dit is 'n waardelose intellektuele skyngodsdiens. Dit is die gevaar waarteen die Here Jesus en ook Paulus ons waarsku. Ons moet dit altyd in gedagte hou: God se wil word aan my bekend gemaak met die verwagting dat ek dit sal doen. Die uitvoering (doen) daarvan is die enigste manier om Hom te behaag en deel te hê aan Sy heiligheid en liefde.

Ek wil weet wat die wil van God is sodat ek dit kan doen. Daarom as ek die Bybel lees, maak ek my gereed om alles te hoor wat God van my wil hê. Moenie te veel op 'n keer lees nie; peins liewer baie oor elke openbaring van die wil van God en gee tyd dat dit in jou hart kan indring. In die eerste Psalm lees ons: "Welgeluksalig is die man .... wie se behae is in die wet van die Here, en hy oordink Sy wet dag en nag." (Ps 1:1-2).  Oordink die wil van God totdat die betekenis en die lieflikheid daarvan vir jou oopgaan. En bid ook dat die Gees van God jou hierin sal help.

Die groot rede waarom dit vir ons so moeilik is om die wil van God te doen - en soms selfs dink dat ons dit nie sal kan doen nie -  is eenvoudig omdat ons dit met 'n menslike oog wil beskou. Dan word dit maar net dooie letters. Die Here Jesus sê: "Dit is die Gees wat lewend maak, ... die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe" (Joh 6:63). Daarom moet die Heilige Gees die wil van God vir ons duidelik maak. Wees stil voor God; laat die Heilige Gees in jou hart werk; bid ootmoedig dat die Gees die wil van God, soos jy dit in jou Bybel lees, sal verklaar. Hy sal dit doen. Hierdie kennis van die wil van God sal ons wil een maak met Sy wil en sal vir ons die lus en die krag gee om dit ook te doen.

Jy is 'n Christen; jy roem op God; jy ken Sy wil, maar doen jy Sy wil? Dit is die vraag. Besluit dan nou dat jy nie langer wil hê dat daar so 'n onderskeid tussen jou kennis en jou wandel sal wees nie. Laat wat jy leer van God se wil onmiddellik sigbaar word in jou daaglikse handel en wandel. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Laat jou deur die Gees leer wat die wil van God is, dan sal Hy ook vir jou die krag gee om die wil van God te doen, en sal jy die seën van die eerste Psalm ondervind: "Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. "  (Ps 1:1-3)

Uit: Nie my wil nie, deur Dr Andrew Murray  (verkort)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css