Die Weg

 

Leef uit die Gees

“En Ek sal julle ‘n nuwe hart gee en ‘n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ‘n hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.” - Esegiël 36:26-27 OAV.

Die Ou Testamentiese profete het die belofte van God duidelik uitgespreek dat die hoof kenmerk van die Nuwe Verbond 'n wonderbare en oorvloedige uitstorting van God se Gees sou wees. “En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien” (Joël 2:28). “Ek sal my Gees in jul binneste gee” (Esegiël 36:26-27). “ .... sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het” (Sagaria 12:10).

Hoe baie Christene is daar nie wat glo aan die verlossing wat Christus gebring het nie, maar min dink of weet van hierdie onbegryplike seën wat ons deur Jesus Christus ontvang het: die Gees van God is in ons binneste gegee as krag vir ons lewe, elke dag. En dan weet hulle nog minder om God daarvoor te dank dat Hy sy Gees vir ons gegee het.

Neem tyd om te glo dat jy die verlossing van Christus, en Christus self, elke dag kan beleef. Dat jy daarom die belofte van die Gees aan jouself mag toeëien en jou geheel en al aan die Gees moet onderwerp. Kom onder die volle indruk daarvan dat jy 'n kind is van God onder sy Nuwe Verbond, en wandel in die krag van Christus se verlossing. Laat dan die vernaamste kenmerk van jou lewe en wandel wees dat die Heilige Gees van God in jou woon en werk. En ontvang van Hom die krag om na die wil van God te handel.

Gebed: Here, gee dat ons die onbegryplike heerlikheid van hierdie gawe sal besef en daarna sal verlang. Laat die gedagte aan die Heilige Gees, as erfreg van elke Christen, ons só besig hou dat ons in heilige blydskap sal roem in wat U deur U Gees in en deur ons wil doen.

Ds Andrew Murray
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css