Die Weg

 

Vir wie is jy bang?

“En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie; want Ek is met jou, spreek die HERE, om jou uit te red” - Jeremia 1:19 OAV.

Jeremia kon homself voorstel dat hy 'n priester sou word, want hy kom uit 'n priesterlike familie. Maar vir die groot profetiese roeping wat God vir hom in gedagte gehad het, het hy nie opgewasse gevoel nie. Hy, die saggeaarde seun van 'n priester uit Anatot. En, het hy by homself gedink, hoekom moes die Here juis vir hom roep vir hierdie groot taak!  Nee, hy was té jonk om so 'n groot verantwoordelikheid op sy skouers te neem. Hy alleen met God se woord teenoor 'n vyandiggesinde volk wat God se woord verontagsaam het. In plaas daarvan om dankbaarheid teenoor God te betoon, het die volk die land met hulle afgode verontreinig. Hoe sou hy met sulke weerstand en sy eie eensaamheid staande kon bly?

Hy sou as profeet God se genade en straf moes aankondig. Om genade te preek is maklik, maar straf? Die Here betoon geduld met sy volk en sou hulle genadig wees: “As jy jou bekeer, Israel, spreek die HERE, bekeer jou tot My; en as jy jou verfoeisels van my aangesig af verwyder, hoef jy nie rond te swerwe nie” (Jer 4:1). Daarteenoor moes hy aankondig dat die Babiloniërs die instrument sou wees waarmee God sy straf oor die volk sou voltrek. Niemand wou dit hoor nie! Maar God ken vir Jeremia en ook die aanhoorders van sy woord. Daarom sê die Here aan Jeremia: “Wees vir hulle nie bevrees nie, want Ek is met jou om jou uit te red, spreek die HERE” (Jer 1: 8) en verder: “En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie; want Ek is met jou, spreek die HERE, om jou uit te red”  (Jer 1:19).

Die tye het verander, maar die mens en God se woord het nie verander nie. In Christus Jesus is ons almal deel van die volk van God, meer nog, Hy noem ons sy kinders! En soos Jeremia die verwoesting van Jerusalem moes aankondig, so leef ons nou ook in afwagting op die wederkoms van Christus wat naby is. Maar dit is dieselfde Here wat nog steeds geduldig en genadig met ons is: “Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. ... Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word.” ( 2 Pet 3:9-15 NAV).

As navolgers van Christus is ons vandag ook geroep om God se genade en die straf op die sonde te verkondig. En as Petrus hierdie woord verkondig en onsself dit ook doen, al voel ons soms swak en verleë, kan ons dit onbevange en met ons hele hart doen, want ook vir ons geld die woorde: “Want Ek is met jou”.

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css