Die Weg

 

As ons maar net.....

“Dit vat elf dae om met die Seïrbergpad van Horeb af by Kades-Barnea te kom” - Deuteronomium 1:2.

Na veertig jaar in die woestyn, waartydens 'n hele geslag uitgesterf het, het die volk by Kades-Barnea op die grens van die beloofde land aangekom. Hier by die laaste staanplek lewer Moses sy afskeidstoespraak aan die volk. Hierdie toespraak is vir ons opgeteken in die boek Deuteronomium. Na hierdie toespraak sou Moses self op die Neboberg sterf sonder om die beloofde land te betree.

Veertig jaar vroeër, en drie maande na hul uittog uit Egipte, het die volk by die Sinaïberg (Horeb) aangekom. Daar het God Hom aan die volk bekendgestel en het Hy sy wet aan hulle gegee. Hulle moes in die eerste plek weet Wie hul God is en wat Hy van hulle verlang voordat hulle die beloofde land kon binnetrek waarheen hulle op pad was. Luister na die kragtige woorde van die aanhef: “Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.” (Eks 20:2). Daarmee sê Hy: “Dit is Ek wat julle lei”. Daarna volg die Wet.

Nou weet ons wat verder gebeur het en hoe hulle 40 jaar in die woestyn deurgebring het omdat hulle nie in die eerste plek op God vertrou het nie. Dan lees ons in Deuteronomium 1:2 die verwyt: dit kon net elf dae geduur het, maar nou het dit veertig jaar geneem om vanaf Horeb tot by Kades-Barnea te kom! En die rede daarvoor? Omdat die volk God nie vertrou het en aan Hom gehoorsaam was nie, en liewer wou terugkeer na die sekerheid van hulle vroeëre gemaksone: om slawediens in Egipte te verrig!

Aanvanklik het die Israeliete in God geglo. Maar hulle het geglo soos Petrus wat op die water geloop het (Matt 14:28-29). Toe die onsekerheid hulle beetgepak het, het hulle begin twyfel; nie net aan hulle eie vermoë nie, maar veral aan die krag en leiding van hulle God. Hulle het na die reusagtige Enakiete gekyk, bang geword en vergeet dat God groter is.

Hierdie verwyt in Deuteronomium 1:2 is ook aan almal gerig wat die boek lees. Hoekom het julle getwyfel, waarom was julle bang? Waar kom julle krag vandaan?

Die gelowige het inderdaad 'n innerlike krag wat groter is as die wêreld. En as jy bewus kan wees van hierdie krag, sal die wêreld jou nie neerdruk nie.

Wat is hierdie innerlike krag? Dit is die krag van die geloof. Die Enakiete het nie verdwyn nie, die volke in die land was nog steeds dieselfde, maar tog het die nuwe geslag onder Josua hulle vertroue op God gestel en die beloofde land betree.

Die krag van die geloof word deur Jesus self aan ons bekend gemaak: “Wat dit betref - as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo” (Mark 9:23 OAV). Leer om te glo, leer om alle twyfel te verban. As jy dink, dink dan met geloof.

Markus 9:23 gee nie te kenne dat jy alles kan kry wat jy wil hê nie. Want in alles staan God se wil en leiding altyd eerste. Leer God ken en volg Hom dan. Die volk moes eers by Horeb die HERE hul God leer ken voordat hulle die beloofde land kon binnetrek. Daarom het Hy Homself vooraf aan hulle bekend gemaak.

Voordat ons die onbekende toekoms met God aanpak, moet ons Hom eers leer ken. En hoe ken ons Hom? DEUR SY WOORD. Lees jou Bybel. Dan kan ons self nie later sê:

Ag, as ons maar net ...... !
As ons maar net vertrou het ......!
As ons maar net die toekoms met vertroue tegemoet gegaan het ....!

Want ons God is groter en magtiger as enigiets of iemand in hierdie wêreld!

-dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css