Die Weg

 

Sal God ons altyd red uit die hand van ons vyande?

Kom tog, Here, help my, my God! U het nog altyd my vyande se mag verbreek, U het die aanval van die goddeloses afgeslaan” - Psalm 3:8.

Dawid was baie benoud. ‘n Onaangename tyd van sy koningskap het afgespeel met die opstand van sy eie seun Absalom teen hom. Byna die helfte van sy koninkryk het sy vyande geword! (Lees die geskiedenis by 2 Samuel 15:10). In hierdie tyd neem Dawid vrymoedigheid om God aan te roep: “Kom tog, Here, help my, my God!” En die Here het hom uit Absalom se aanslag gered.

Meer gelowiges het al so gebid in tye van nood. Miskien ook jy. Watter versekering het ons dat God sy kinders sal red? Soms voel ons dat ons onsself in die moeilike situasie laat beland het. Hoe kan ons dan die Here vra om te help? Die aanslag op Dawid se lewe deur sy seun Absalom was die gevolg van sy owerspel met Uria se vrou Batseba. Die profeet Natan het toe God se boodskap oorgedra: “Van nou af gaan Ek uit jou eie huis ellende oor jou bring.” (2 Sam 12:11).

Waarom het die Here dan tog Dawid se gebed verhoor en hom uit Absalom se hand gered? Die manier waarop Dawid in die Psalm sy nood aan God bekend maak, gee die antwoord. Dit gaan nie net om Dawid nie, maar om die eer van God en sy koninkryk. Absalom en sy manskappe het God se eer geskend deur te spot: “Van God kom daar vir hom geen hulp nie!” (Ps 3:3). Hulle trots was in hulle eie vermoëns. Daarom was hulle selfversekerd oor hulle oorwinning oor Dawid. Maar Dawid se gebed getuig van nederige afhanklikheid van God. Hy erken dat dit van Sy hulp alleen afhang of hy lewend sal bly. Dawid roem op die Here, wat vroeër met hom was en hom beskerm het. Hy het die versekering deur Natan gekry dat sy sonde met Batseba vergewe is (2 Sam 12:13; vgl Ps 51 en 32:5). Hy pleit in sy nood om redding uit Absalom se hand, omdat hy glo dat God sy koningskap wil beskerm soos Hy beloof het (2 Kron 13:5). Die eer van God staan voorop en nie die lewe van Dawid nie!

Daarom het die Here Jesus ons leer bid: “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.” (Mat 6:9–10). Sy Naam, sy koninkryk en sy wil moet voorop staan in ons gebed. Nie ons persoonlike behoeftes eerste nie. Selfs ook nie in tye van nood nie. God red sy kinders, sodat sy Naam daardeur vereer word. Dawid het bely: “Hulp kom net van die Here af!” Alle eer aan Hom, nie aan Dawid nie!

Onthou in jou gebede die volgende:

Bid tot die enigste ware God, wat in die Bybel bekendgemaak is. In die Naam van Jesus Christus mag elke kind van God tot Hom nader. Ken Hom uit sy Woord, en in jou lewenswandel, dan sal jou gebede meer persoonlik en opreg word. Jy sal sy wil ook beter verstaan.

Jou gebed moet altyd die eer van die Here soek, ook wanneer jy in nood is. Jou gebed sal verhoor word, sodat Hy die eer daaruit kry. Sy Naam, sy koninkryk en sy wil moet vir jou sentraal staan.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 3/2/2014)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css