Die Weg

 

Deur beproewing tot verheerliking

“Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is” - Romeine 8:26-28 NAV.

Kan ons dit werklik nog glo dat God vir ons alles ten goede laat meewerk as die een beproewing na die ander ons bly tref? Kan daar dan enige goed in lyding of beproewing te voorskyn kom? Sulke vrae maal maar deur ons gedagtes.

Daar is baie hoekoms en waaroms na die sin van lyding, na die sin van beproewings. Baie belangrik is dat ons nooit uit die oog sal verloor nie dat God 'n liefdevolle Vader is en bly wat Hom voortdurend met sy uitverkore kinders bemoei. En of dit nou goed of sleg gaan met ons, dit is God wat met ons besig is. Ons is in 'n proses waar ons ryp gemaak word om die heerlikheid van God in al sy glorie te ontvang. Ons is soos goud wat eers gelouter moet word sodat al die onsuiwerhede uit die goud verwyder kan word en net die suiwer goud kan agterbly, Hy wil aan die suiwer goud die heerlikheid gee soos wat Hy belowe.

So bevry God ons van die verganklikheid van die sondige liggaam, sodat wanneer Hy ons liggame weer gaan opwek, ons die onverganklikheid in volle heerlikheid sal ontvang. Ons as gelowiges moet in ons lyding en beproewinge God eintlik al meer en meer dank dat Hy ons deur hierdie smeltkroes laat gaan.

Hoe kan ons by daardie punt kom om God ten volle te glo ten spyte van ons beproewings? Ons moet intens en intiem met God leef. Hierin ondersteun die Heilige Gees ons. Die Heilige Gees is ook in versugting dat God die heerlikheid vir sy kinders moet laat aanbreek. Hy pleit self vir en namens ons by God daarvoor, omdat Hy die wil van God vir ons as sy kinders so goed ken. Volgens die wil van God is daar vir sy kinders net genade. Dit is net genade alleen dat ons uitverkies is. Dit is net genade alleen dat ons deur Jesus Christus vrygespreek is en dat ons verheerlik sal word. Alles net genade omdat die Heilige Gees ons in ons eie swakheid en beproewinge bystaan.

Hoe gaan ons nou die toekoms tegemoet? Sien God raak. Ken Hom. Leef intens en intiem met Hom. Al moet ons sterf, al moet ons terminaal siek wees, die ewige heerlikheid wag vir ons. God is nooit sy Woord ontrou nie.

Ds Maarten Venter (Almanak 2014)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css