Die Weg

 

Die gevaar van te veel sukses en mag!

“Sodat sy hart nie volkome met die HERE sy God was soos die hart van sy vader Dawid nie” - 1 Konings 11:4.

Maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die HERE sy God” - 2 Kronieke 26:16.

In die aangehaalde tekste hierbo word daar van twee konings gepraat. Die eerste handel oor koning Salomo en die tweede oor koning Ussia van Juda.

Dit is nie hoe 'n naelloper wegspring en hoe lank hy kan voorbly wat tel nie, maar dit is hoe hy die eindpunt bereik wat belangrik is. As hy langs die pad struikel en val gaan die ander by hom verby. Beide hierdie konings het hulle lewens só goed begin, maar so teleurstellend en tragies geëindig.

Salomo het so mooi begin en daar was soveel hoogtepunte in sy lewe dat hy die aandag van die hele wêreld van sy tyd op hom gevestig het. As ons egter na na sy einde kyk was dit tragies en angswekkend. “En Salomo het agter Astárte, die godin van die Sidoniërs, en agter Milkom, die verfoeisel van die Ammoniete, aangeloop.  So het Salomo dan gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE en nie volgehou om die HERE te volg soos sy vader Dawid nie..... Daarom was die HERE toornig op Salomo, omdat sy hart afgewyk het van die HERE, die God van Israel, wat twee maal aan hom verskyn het” (1 Kon 11:5-9).

Die oorsaak van sy val kan ons saamvat in die woorde van ons teks: "Sy hart was nie volkome met die Here sy God nie."  As Salomo, toe hy val, tog maar op sy knieë geval het soos sy vader Dawid, was hierdie slothoofstuk van sy lewensbeskrywing miskien heeltemal anders.

Koning Ussia het ook goed begin. Hy het 'n magtige man geword en sy roem het wyd gestrek. Uiteindelik het sy mag en trots hom tot 'n val gebring. Dit wil voorkom asof met die dood van Sagaria, Ussia geestelik ophou groei het. “En hy [Ussia] het God gedurig gesoek in die dae van Sagaría, wat onderrig gegee het in die vrees van God. En in die dae dat hy die HERE gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak” (2 Kron 26:5). Daarna het Ussia arrogant teenoor die Here se woord begin optree. Ussia het die geestelike grense van die wet oortree toe hy wierookoffers op die altaar gebring het; iets wat net die priesters toegelaat was om te doen. God se oordeel het oor Ussia gekom en hy het melaats geword. Hy het die res van sy lewe in afsondering deurgebring, melaats en verban uit die tempel van die Here. Hy het sy koningskap goed begin, maar droewig geëindig.

Die vraag is hoe hanteer ons mag en sukses, selfs geestelike mag en sukses? - en onthou mag, sukses en rykdom is maar relatiewe begrippe. Soms bevind ons onsself in belangrike posisies en word ons gevlei deur die bewondering en vleitaal van ander. 

Mag die baie voorbeelde uit die Bybel vir ons 'n les wees sodat ons sal aanhou om die Here te soek, en om in Sy wil onderrig te wil word. Selfs wanneer mag en roem van watter aard ook al oor ons pad kom, moet ons nederig gehoorsaam aan Hom bly.

- dw -

Verwysings:
'n Verdeelde hart – ds A A van Wyk
One year book of Devotions – Jill Briscoe

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css