Die Weg

 

Die veragte uitgekies

Toe het die Gees van die HERE op Jefta gekom...... Daarop het Jefta deurgetrek na die kinders van Ammon om teen hulle te veg, en die HERE het hulle in sy hand gegee” - Rigters 11:29-32.

Jefta was 'n kind van oneer. Sy vader het sy huweliksbeloftes nie nagekom nie en nie alleen homself in die moeilikheid gebring nie, maar ook sy eie kind jammerlik benadeel. 'n Tweede onreg is aan Jefta gedoen toe hy onterf en uit sy ouerhuis verban is. Dit het hom vir altyd gebrandmerk.

Tog wou God hom gebruik om sy volk van hul vyande te verlos. Die Gees van die Here het op Jefta gekom, hierdie gehate verstoteling, sodat hy die Ammoniete verslaan het. Ons sien hier alreeds iets van Paulus se woorde: "Wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak" (1 Kor. 1: 28).

Die Here kyk anders na mense as ons. Gaan lees gerus maar oor al die mense wat Hy uitverkies het om Sy werk te doen: daar was Jakob die bedrieër (Gen 27:36), Moses wat baie min van homself gedink het (Eks 3:11), Ragab die prostituut (Jos 6:17), Gideon die twyfelaar (Rig 6:13) en soveel ander.

Watter aanmoediging is dit nie vir ons almal wat so min van onsself dink, of dalk geen aansien in die wêreld het nie! Die Here is gereed om ons in te pas in Sy skema van werksaamhede. Hy wil juis vir ons gebruik.

Daar is baie erger dinge in die lewe as om ongewild en verstote te voel. Dis per slot van rekening nie so erg om in die minderheid te wees nie. Die duiwel probeer hard om die seëninge van die Here nietig te maak deur vooroordele en wanvoorstellings. Die Here is nie skaam om onpopulêre mense te gebruik nie; en as Hy ons gebruik, waarom sal ons dan bang wees vir mense?

In 'n streng militêre omgewing was daar 'n onderoffisier wat weens sy dapperheid tot die rang van kaptein bevorder is, maar deur sy mede-offisiere geminag is. Die kolonel het dit ontdek en besluit om 'n einde daaraan te maak. Hy het die jong offisier eenkant geroep, sy arm deur syne gesteek en op en af oor die paradeterrein gewandel, terwyl die ander kapteins gedwing was om albei te salueer. Die status van die nuwe kaptein is verhoog en daar was geen beledigings meer nie. Dit was genoeg dat die kolonel aan sy sy geloop het.

Die Gees van die Here het op Jefta gekom. Dit was vir hom genoeg. Met hierdie toerusting was hy onoorwinlik en het hy, ten spyte van die kritiek van sy omgewing, wonderlike oorwinnings behaal.

Hierdie toerusting is daar vir ons! Wandel jy met Christus? Dan hoef jy nie die wêreld te vrees nie.

Uit: Na die eis van elke dag - Prof HDA du Toit (Aangepas)


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css