Die Weg

 

Die Here ken die tye, beheer die ure, stuur die eeue

Die Meester laat weet: My tyd is naby.” - Matteus 26:18.

Wanneer Jesus sê dat sy tyd naby is, bedoel Hy sy kruisdood. Hy het presies geweet wat wag. Hy is God en as God in beheer van alles. Hy het tyd geskep, alhoewel Hy nie aan tyd gebonde is nie. Hy is van ewigheid tot ewigheid. Ons gedagtes duisel wanneer ons aan God se ewigheid dink.

Tog het die Seun van God mens geword. Hy het God se tyd in die wêreld se tyd laat aftik. Daarom kon Hy sê: “My tyd is naby.” Op ‘n spesifieke dag het Jesus mens geword uit die maagd Maria. Op ‘n spesifieke dag, met Paasfees in Jerusalem, is Hy gekruisig. Ons weet dat Hy weer op ‘n vasgestelde dag op die wolke sal terugkeer. As Regter oor die volke.

Hoe raak die Here Jesus se kennis van sy tyd ons wat so tydgebonde is? Elkeen van ons het 'n geboortedag. Jaarprogramme word in maande, weke en ure opgedeel. Alles moet volgens die horlosie bepaal word.

Voel jy ook soms so moedeloos met alles wat volgens tyd bepaal word? Ons kan ons nie losmaak daarvan nie, dit is deel van die werklikheid. Tog kan ons gesindheid oor tyd verander. Kom ons noem ‘n paar moontlikhede:

* Net Hy wat gesê het: “My tyd is naby” is in beheer van wat die volgende oomblik gaan gebeur. Ons kan beplan vir die toekoms, maar die afloop is in God se hande.

* Uit eerbied vir die Here, kan ons ons tyd reg gebruik. Keuses vir elke dag se program is in ons hande. Elkeen het sogenaamde vrye tyd, waarby ons self in ons dagboek afsprake skryf.

* Moses het gebid: “Leer ons om ons dae so te tel dat ons ’n wyse hart mag bekom!” (Ps 90:12). So moet ons biddend ons tyd op aarde inrig.

* Kom, laat ons genoeg tyd vir die hemelse skatte afsonder. Anders slurp skatte, wat deur motte opgevreet en deur diewe gesteel kan word, al ons tyd op.

* Skryf in jou dagbeplanner eerste jou afsprake met God en jou geliefdes op. Dan sal die ander dinge ook hulle regmatige plek kry.

Laat jou dagprogram elke dag van hierdie week vir jou vreugde inhou, omdat jy eerste dinge eerste gestel het (CS Lewis).

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 22/10/2013)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css