Die Weg

 

Om sinvol te leef

As ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here” -Romeine 14:8.

Julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie” - 1 Korintiërs 15:58.

Ons liggame is bestem vir die dood as gevolg van die sonde (Rom. 8:10). Maar deur die opstanding van Christus het hierdie feit nie meer 'n permanente effek op ons lewe nie: "Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon" (Rom. 8:11). Al die dood in die wêreld kan ons nie van die lewe ontneem wat ons deur die opstanding van Christus ontvang het nie.

Christus het opgestaan sodat ons kan leef! Ons moet egter nie dink dat die lewe waarvan hier gepraat word slegs op die ewige lewe betrekking het nie. Omdat ons deel in die lewe van die opgestane Jesus en omdat die dood nie meer 'n ewige houvas op ons het nie, sien ons iets van die nuwe skepping van God in hierdie ou wêreld raak. Daarom wil ons graag van hierdie wêreld 'n beter plek maak. Mense wat deel in Jesus se opstanding lééf in hierdie wêreld. Paulus benadruk dat die dood en opstanding ons hele bestaan in wese verander het: "As ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here" (Rom 14:8). Ons lééf nou tot God se eer.

Daarteenoor kan die lewe buite Christus as sinloosheid beskryf word. Mense wat nie glo dat Jesus uit die dood opgestaan het nie, leef 'n sinlose lewe: "Laat ons eet en drink, want more sterf ons!" (1 Kor 15:32). Wat kan tog die sin van so 'n lewe wees? Jy kyk maar hoe jy deur die lewe kan kom, soveel moontlik daaruit kan haal, kan geniet wat jy kan, want dis gou verby.

Mense wat glo dat Christus die dood oorwin het, is egter bevry van hierdie sinloosheid. Paulus sê ons kan "standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here" wees (1 Kor 15:58). Sommige Skrifverklaarders sê dat hierdie drie woorde saamval met die sogenaamde drie-eenheid van die Christelike lewe: standvastig in geloof, onwankelbaar in hoop en oorvloedig in liefde! Omdat Christus aan ons die oorwinning oor die dood gegee het, word ons draers van die boodskap van geloof, hoop en liefde in 'n wêreld wat gekenmerk word deur 'n gejaag na wind. Ons weet dat dit waarmee ons besig is iets aan die wêreld kan bied. Ons inspanning in die Here se diens is nie tevergeefs nie.

Daarom mag ons nie rondsit en wonder hoe ons ons dae gaan omkry nie. Wat ons gehoor en ontvang het, het sin aan ons lewe gegee. Dit het ons lewe verander. Ons het 'n toekoms en 'n bestemming. Dit is wat ons met ander moet gaan deel.

Gebed: Here, dankie dat U opstanding en die hoop op die ewige lewe my vul met nuwe ywer in U diens. Amen.

Saamgestel uit: Die Onbekende Pad deur Annes Nel. Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css