Die Weg

 

Die beginsel van kennis (2)

Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die HERE van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?” - Miga 6:8 OAV.

Hierdie woorde van Miga vat al die gebooie van God in een sin saam. Hoe kan ons God die beste dien en eer? In Miga 6 voer die Here eers self die pleidooi, want Hy het 'n regsaak met sy volk. Hy kla hulle persoonlik aan vanweë hulle sonde (verse 1 tot 3): “My volk, wat het Ek jou aangedoen, en waarmee het Ek jou vermoei? Antwoord My!” (vers 3). Daarby herinner God hulle aan sy groot dade van verlossing in verse 4 en 5. Maar hoe moet die volk hulle verhouding met God regstel?

Die antwoord van God is baie duidelik. God wil nie niksseggende offers hê nie. Hy vra ons harte, nie net leë woorde en gewoontes nie (verse 6 tot 8).

Om reg te doen” is om ag te slaan op God se Woord en dit te onderhou, want dit is ook die keersy van “om liefde te bewys”. En my liefde vir God word weerspieël in die liefde wat ek teenoor my naaste betoon. Ek kan nie lief wees vir God en in vyandskap met my naaste lewe nie.

Ons liefde en trou aan God word duidelik uit die manier waarop ons God se gebooie hou en daarvolgens optree. Om “ootmoedig met God te wandel” beteken niks anders nie as om op God te vertrou. Dit is die wete dat my lewe en alles wat slaag of misluk in Sy hand is. Dit is 'n lewenstyl waarin ek, met alles wat ek doen, God voor oë hou, Hom dien en eer, en op Hom vertrou.

Wysheid begin met die dien van die Here; wie die Heilige ken, het werklik insig” - Spreuke 9:10 NAV.

Laat ons met ontsag Hom noem,
in ons lied die Here roem.

Kom met die opregtes saam,
loof sy werke, prys sy Naam.
Wie in vreugde daaroor dink,
laat 'n loflied oor Hom klink.

Luisterryk, vol majesteit
is sy groot barmhartigheid.
Al sy dade word onthou;
Hy's standvastig in sy trou.

Hy voed hulle wat Hom dien;
in sy trou het Hy voorsien.
Sy verbond hou altyd stand.
Hy behoed sy volk se land.

Hy's op trou en reg gesteld.
Wat Hy voorskryf, sal bly geld.
Aan Hom bly sy volk verbind.
Wysheid is by Hom te vind.

Laat ons met ontsag Hom noem,
in ons lied die Here roem.
(Beryming van Psalm 111)

- dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css