Die Weg

 

Die beginsel van kennis

Die vrees van die HERE is die beginsel van kennis; sotte verag wysheid en tug” - Spreuke 1:7 OAV.

Spreuke word ’n wysheidsboek genoem. Die wysheid wat hierin opgeneem is, is deel van die Woord van God. Die mense wat Spreuke geskryf het, is geïnspireer deur die Heilige Gees om die suiwere waarheid te gee. Dit het altyd ’n sedelike en godsdienstige strekking, en word meermale verbind met die “Vrees van die Here”, dit is, om God te dien. Die beginsels van die wysheid word verder ook op die praktiese lewe toegepas. Nie al die Spreuke is afkomstig van Salomo nie. Daar is ook enkele wyshede van ander persone in die boek opgeneem. Dink maar aan die gebed van Agur in Spreuke 30.

Die woordjie “tug”, wat “opvoed” beteken, kom telkens voor. Ons tref dit alreeds in die eerste gedagte aan (Spreuke 1:2). En tug gaan hand aan hand met dissipline. ’n Persoon moet eers leer om selfdissipline te hê, dan sal hy ook dissipline in sy skool, sy werksplek of sy gemeenskap aanvaar. Is dit dalk die rede waarom baie kinders en jongmense so verward geraak het, omdat daar geen tug meer toegepas word nie? ’n Kind moet leer om tussen goed en kwaad te onderskei – hulle moet insig verkry.

Die waarskuwing teen verleiding kom baie duidelik in hierdie boek na vore. As ons maar altyd daarop sou ag gee! Hoeveel ouers vermaan nog hul kinders? En hoe dikwels is kinders opstandig of nukkerig wanneer hul ouers hulle wel vermaan? As ouers maar net hul kinders wil onderrig na God se Woord, en as  die kinders maar altyd sal ag gee op die vermanings en onderwysinge!

Die hoofgedagte van die boek lê opgesluit in hierdie kernvers: “Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis”. In die nuwe vertaling lui dit: “Kennis begin met die dien van die Here”. Geen mens wat waarlik wysheid openbaar, sal die ootmoedige onderwerping aan God verwerp nie. Wat baat alle kennis ’n mens as sy eerste kennis nie kennis van God is nie? As jy daar begin, dan sal Hy wat die bron van alle wysheid is, jou lei. Hy wat alles geskape het, beskik oor al die kennis van alle dinge. Dit is tog dwaasheid om kennis met betrekking tot Sy skepping in te samel, terwyl jy die Skepper verbygaan en Hom nie erken nie.

Wie hom laat leer, wil graag kennis ontvang; wie hom nie laat teregwys nie, is 'n dom mens.” (Spreuke 12:1 NAV).

Gebed: Here, tugtig my, voed my op, om U wil te doen.

Verwerk uit: ‘n Lig vir my pad deur Nig Sans. - Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css