Die Weg

 

Krag deur lyding

Die mens uit ‘n vrou gebore, is kort van dae en sat van onrus” - Job 14:1 OAV.

Ons moet die feit aanvaar dat lyding 'n integrale deel van die mens se wese is. Ek het onlangs 'n brief gekry van 'n vrou in die laaste fases van kanker. Sy het nie gevra dat God haar moes verlos van haar lyding of haar weer gesond maak nie, maar net dat ons moes bid dat God se genade vir haar genoeg sou wees in haar beproewing en lyding.

Die Bybel leer dat lyding onvermydelik is. Job het gesê: "Die mens, uit 'n vrou gebore, se lewe is kort en vol onrus". Ons lewe begin in lyding, ons lewensloop word gekenmerk deur pyn en tragedie, en dit eindig met die dood. Die mens wat verwag om lyding en teleurstelling vry te spring, weet eenvoudig niks van die Bybel, die geskiedenis, of die lewe nie.

Ek het 'n vriend wat alles in die lewe verloor het. Maar hy het onversetlik vasgehou aan sy geloof. Eendag het hy staan en kyk hoedat 'n paar mans bou aan 'n kerk. Een van hulle was besig om 'n klip driehoekig te kap.

"Wat gaan jy daarmee doen?" het my vriend gevra.

Die ambagsman het geantwoord: "Sien jy daardie klein openinkie in die ronding daarbo? Wel, ek vorm dit hier onder sodat dit daarbo kan inpas."

Met betraande oë het my vriend daar weggestap, want dit was of God deur die man vir hom verduidelik het dat die swaarkry wat hy nou beleef, hom hier onder gereed kry sodat hy eendag daarbo sal kan inpas.

Paulus het gesê: “Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie” (Rom. 8: 18). Vir daardie sterwende vrou in haar hospitaalbed sou ek se: "Kyk op, verby die wolke, en jy sal sien dat die lyding wat ons hier ondergaan, niks is teen die heerlikheid wat God vir jou voorberei het nie."

Gebed: Ons Vader en ons God, my hulp in tyd van nood, ek eer en loof U. Dis U wat my leer om my moeilikhede geduldig te verdra. Dis U wat my staande hou as ek wil val. Dis na U wat ek smag en dis U wat ek liefhet. Help my om gereed te wees, Here, wanneer U kom om my vir altyd huis toe te haal. In Christus. Amen.

Uit: “Na hoër hoogtes” deur Billy Graham - Met die vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css