Die Weg

 

Om jou nie te kwel nie

“Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad” - Mattheus 6:34 OAV.

Arthur Sulzberger, die voormalige hoof van die The New York Times, vertel dat met die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog, hy so ongerus oor die toekoms was dat hy snags nie kon slaap nie. Hy het meermale uit die bed geklim, sy kwas en verf geneem om voor die spieël 'n portret van homself te skilder. Van skilderkuns het hy niks geweet nie, maar hy het hom besig gehou sodat hy van sy kwellinge kon wegvlug. Dit het hom egter niks gebaat nie totdat hy vrede gevind het in die woorde:

Lei, vriend'lik lig ....
Lig my tog voor.
Dis nie dat ek begeer om ver te sien;
net stap vir stap, o Heer.

Baie jare vóór dit het die Here Jesus deur 'n kaal wêreld gestap, waar die mense 'n moeilike bestaan gevoer het. 'n Skare het rondom Hom saamgedrom om 'n preek te hoor wat later bekend sou staan as die grondwet van die koninkryk van God – die bergrede (Mattheus 5-7). Onder meer kom hierdie sin daarin voor: “Kwel julle dus nie oor môre nie."

Maar alte seker," hoor ons iemand sê, “ons moet vir môre sorg. Ek moet op 'n versekeringspolis inskrywe om my gesin te beskerm. Ek moet geld bymekaarmaak vir die oudag. 'n Mens moet voorbereid wees vir die onbekende toekoms".

Natuurlik moet ons. Die waarheid van die Here Jesus se woorde is dat ons ons nie onnodig moet kwel oor die dag van môre nie. Versigtige beplanning en voorbereiding behoort gedurig met die oog op die toekoms te geskied, maar dan biddende en sonder enige kwellings daarby.

Een van die ontstellende verskynsels van ons dag is dat ons hospitale gevul word met pasiënte wat ly aan senuwee- en geesteskwale, mense wat beswyk het onder die las van die opgegaarde kwellings van hulle “gisters” en die vrees vir hulle “môre's”. En tog sou baie van hulle vandag vrolik op ons strate gewandel het as hulle slegs die raad van Jesus Christus gevolg het: “Kwel julle dus nie oor die dag van môre nie."

Die geheim van 'n gelukkige lewe lê daarin om op die maat van iedere dag te lewe. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Waarom sal ons ons kwel oor omstandighede waaroor ons geen beheer het nie?

As jy met 'n flits in die donker nag op 'n onbekende pad loop, kan jy net sover sien en dink as wat die lig van die flits jou toelaat. Maar ons hou aan om verder te loop omdat ons glo dat ons donker paadjie na 'n geseënde eindbestemming sal lei.

En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. ...... En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.”(Mat 28:18-20). 

Uit: Na die eis van elke dag deur prof HDA du Toit (effens aangepas).


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css