Die Weg

 

Om te bly hoop - ten spyte van slegte omstandighede

Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees” - Romeine 15:4.

Ons kan bly hoop as Christene!

Waarom? Omdat ons in die lewende God glo.

Hy tree op en gryp in in die lewe van mense. Ons kan Hom vertrou om sy beloftes uit te voer. Daarom is hoop in Bybelse sin moontlik. Hierdie soort hoop word nie bepaal deur jou gemoedstoestand of die omstandighede waarin jy verkeer nie, ook nie deur wat menslik moontlik is nie. Dit hang nie af van wat ek besit, of kan doen, of van wat ander mense vir my kan doen nie. Bybelse hoop is in geloof geanker.

Hoop is die anker waaraan ons kan bly vashou. Wanneer die stormwinde van die lewe loei, of wanneer dit voel of ons wil verdrink in die stroom van negatiewe nuus en gebeure, soek ons na iets wat vas is. ‘n Rots of anker sal keer dat ons nie in die maalstroom van die lewe wegraak nie. Wat is daardie anker? Waaraan word die anker vasgemaak?

Die ankertou is ons geloof en die rots is ons hoop. Geloof en hoop word deur die Woord van God versterk.

Paulus stel dit so: Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees. (Romeine 15:4)

In die Bybel leer ons God ken. Op grond van wat Hy in die verlede gedoen het, veral in die koms van die Verlosser Jesus Christus, kan die Christen hoop op die vervulling van beloftes wat nog onsigbaar is.

Hoop gee daardie sekerheid, wat nie met die verstand te verklaar is nie. Dit gee krag om nog ‘n volgende tree te gee. Wanneer die ongelowige paniekerig raak en alles opgee, dan het die kind van God nog hoop.

Pasop om nie jou hoop te bou op valse beloftes nie! Daar is mense wat die Bybelse beloftes goedkoop maak, wat beloftes in God se mond lê wat Hy nie gemaak het nie. Sulke mense mislei en veroorsaak mettertyd ongeloof. Daar is ook beloftes wat op grond van menslike beplanning gemaak word. Daarin lê geen waarborg nie.

Beplan – ja! Maar doen dit in nederigheid, biddend, altyd bereid om jou koers te verander na waar God jou lei. Bly hoop dat God die beste vir jou wil gee, selfs lyk vandag donker. Daar is geen saak, persoon of mag, wat jou van sy liefde in Christus kan skei nie.

Versterk jou geloof en ervaar ‘n groeiende hoop, deur getrou te bly in Skriflesing, oordenking en toepassing.

Daarvoor is die Woord van God aan ons oorgedra.  

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief – 9/9/2013)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css