Die Weg

 

Gee ons vandag ons daaglikse brood

“Gee ons vandag ons daaglikse brood” - Mattheus 6:11.

Twee dinge vra ek van U; onthou dit nie aan my voordat ek sterf nie: Hou valsheid en leuentaal ver van my af; gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat vir my bestem is;  dat ek nie, as ek oorversadig geword het, U verloën nie, en sê: Wie is die HERE? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die Naam van my God vergryp nie” - Spreuke 30:7-9 OAV.

Onder ons daaglikse brood moet ons verstaan alles wat vir ons lewensonderhoud en troos nodig is. Rykdom is dikwels skadelik vir hulle wat dit het. Klere maak nie warm nie en kos voed nie, as die Here dit nie seën nie. Christus leer ons daarom bid vir dít wat tot ons voordeel sal strek, liggaamlik sowel as geestelik. Agur (Spreuke 30) bid: moenie vir my te veel of te min gee nie, maar soveel as wat vir my onderhoud nodig is.

'n Siek mens sal nie self kan bepaal hoeveel medisyne hy moet neem nie, maar sal die oordeel aan die geneesheer oorlaat. So moet ons ook doen. Ons kan nie die maat aan God voorskryf waarvolgens Hy ons moet seën nie. Ons moet dit aan Hom oorlaat. Hy weet wat goed is vir ons. Maar helaas, die meeste mense is nooit tevrede met wat hulle het nie en wil steeds meer hê as wat God in Sy wysheid aan hulle skenk. Maar God weet watter nut dit vir ons het, nie net vir die hede nie, maar ook vir die toekoms en vir ons voorbereiding vir die groot en heerlike dag wat aan die kom is. Ons moet Hom vertrou dat dít wat Hy gee, of weerhou, die beste vir ons is.

Ons bid ook dat God ons 'n geseënde gebruik sal gee van alles wat ons besit. Want die sagste bed kan ons geen rus gee sonder die seën van God nie. En dan mag die dank aan God ook nie uitbly nie, want alles geskied tot Sy eer. “Die een wat dank offer, eer My; en die een wat op sy weg ag gee, hom sal Ek die heil van God laat geniet” (Ps 50:23 OAV).

Daarom, laat ons God bid dat Hy so 'n deel aan ons gee as wat Hy dink goed is vir ons welstand.

As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter. Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet - net so goed gee Hy dit aan sy beminde in die slaap!“  (Ps127:1-2 OAV).

John Dod (1549 – 1645).


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css