Die Weg

 

Die geopenbaarde lig

"Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele" - Psalm 119:89 OAV.
"U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad" - Psalm 119:105 OAV.

Openbaring beteken dat iets wat verborge is, bekend gemaak word. God, wat van ewigheid af bestaan het, het Hom deur die Skrif aan ons geopenbaar, dit is, bekend gemaak.

God het twee maniere waarop Hy Hom aan die mens openbaar. Een manier is deur die natuur, die ander een is deur sy Woord. Die natuurwette wat God gemaak het, en waardeur Hy Homself geopenbaar het, het nog nooit verander nie. Hulle vertel ons van God se groot krag en majesteit.

Die Bybel is die Woord van God. In die Bybel het God in woorde gepraat, en hierdie geskrewe en gesproke woord het deur die eeue die aanvalle van skeptici, godloënaars en ateïste oorleef. Nie 'n enkele argeologiese studie kon dit nog ooit verkeerd bewys nie. Dit bly steeds die allerbelangrikste openbaring van verlossing.

Die skrywers van die Bybel maak herhaaldelik daarop aanspraak dat God gepraat het. As God nie self gepraat het nie, was hierdie mense die grootste leuenaars in die geskiedenis. Maar dit is onmoontlik dat hulle almal dieselfde leuens oor een onderwerp sou vertel.

Jesus het dikwels uit die Ou Testament aangehaal en Hy het nooit een keer gesê dat Hy die Skrif in twyfel trek nie. Paulus het ook dikwels die Skrif aangehaal, en gesê dat die hele Skrif deur God geïnspireer is (vgl. 2 Tim. 3: 16 ). Was Jesus en Paulus deur "leuenaars" om die bos gelei?

Nee, God het werklik gepraat, en Hy praat steeds vandag met ons deur dieselfde Woord wat vir altyd sal standhou omdat dit die Woord van God is.

Ons moet sorg dat ons die Bybel goed ken. Ons het maar net één gesag, een kompas: die Woord van God. Die Bybel is ons enigste sekere gids in 'n onsekere wêreld.

Abraham Lincoln (16de Amerikaanse president) het in 'n brief aan 'n vriend geskryf: "Ek is vrugbaar besig om die Bybel te lees. Neem alles wat jy kan uit hierdie Boek met jou denke aan, en die res in geloof, en jy sal 'n beter mens lewe en sterwe”.

Samuel Coleridge (Engelse digter en filosoof)  het gesê hy glo die Bybel is die Woord van God, want, soos hy dit gestel het: "Dit vind my."

President Ronald Reagan het die Bybel so belangrik geag dat hy 1984 verklaar het as "Die Jaar van die Bybel".

Ons moet elke dag met die Bybel begin en afsluit. Laat dit die vaste fondament wees waarop ons ons hoop bou. Laat dit die lewensbrood wees wat ons gees voed. Laat dit die swaard van die Gees wees wat die Bose uit ons lewe uitsny en ons vorm na Jesus se beeld en gelykenis.

Gebed: Ons Vader en ons God, dankie vir u lewende Woord Die wysheid daarvan raak my hart aan. Dit lei my deur hierdie donker wêreld en hou my voete op die pad na U toe. Ek het u Woord lief, Here, en ek het Jesus lief, wat u Woord op aarde kom demonstreer het. Amen.

Verwerk uit: “Na hoër hoogtes” deur Billy Graham. Uitgegee deur: Christelike uitgewersmaatskappy (CUM).

Lees gerus ook weer een van 2012 se boodskappe: Is die Bybel die geïnspireerde Woord van God?
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css