Die Weg

 

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee

Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie." - Johannes 15:5.

Op sy groot belofte dat die wat in Hom bly, veel vrug sal dra, laat die Here Jesus die woorde volg: “Sonder My kan julle niks doen nie.”

Watter rede vir selfverloëning is dit nie! Die natuur wat ons van Adam oorgeërf het is immers so verdorwe dat daar in ons vlees niks goeds woon nie. En nog erger, ons vlees is in vyandskap met God. Ons is so diep onder die mag van die sonde dat ons nie in staat is om iets te doen wat God welgevallig is nie.

Watter roepstem tot bekering is dit nie! Hoe dikwels het ons gedink dat ons in staat was om te doen wat goed is. Hoe dikwels het ons gedink dat ons besig was om onsself beter te maak. Laat ons die woorde van Christus, “sonder My kan julle niks doen nie”, onthou en voortaan net op Hom steun.

Watter stof tot dankbaarheid is dit nie! Christus het Homself met ons verenig en woon dus in ons. Hy kan elke dag en die hele dag in en deur ons werk. Dit is die geheim van die geestelike lewe: die Here Jesus werk in ons en stel ons in staat om sy werk te doen.

Watter stof tot vreugde en bemoediging is dit nie! Alles wat in die Christelike lewe vir my te hoog en onbereikbaar geskyn het, dit alles sal Christus in my werk. Ek het net een verlange, en dit is om absoluut op Hom te steun om vir my te sorg en deur my te werk. So dikwels as ek onthou: “Sonder My kan julle niks doen nie”, onthou ek ook: “Wie in My bly, hy dra veel vrug”.

Hy sal self daarvoor sorg dat Hy in my bly en ek in Hom. Dit is - prys die Here! - die groot werk waartoe die Heilige Gees my in staat sal stel. Goddank vir die lewe van Christus in my. Ek in Hom, Hy in my, is die werk van die Heilige Gees in elke siel wat homself ootmoedig en in die geloof oorgee vir so 'n gemeenskap met God.

Dan kan ons ook saam met Paulus sê: “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee” (Fil 4:3). Ook wanneer ek swak en minderwaardig voel teenoor die wêreld.

Andrew Murray

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css