Die Weg

 

Kinders moet gehelp word om God se dade te onthou

Wanneer julle kinders julle eendag vra: ‘Wat beteken hierdie klippe vir u?’  - Josua 4:6.

Wat is daar aan ‘n monument? ‘n Struktuur wat opgerig word sodat die nageslag dit kan bewonder? Iets waardeur mense se groot dade in herinnering geroep word, of helde vereer word? Ons volksgeskiedenis is ryk aan monumente. Soms ‘n bron van spanning vir die gemeenskap, want wie se heldedade moet onthou word? Daarom wil sommige geen monumente hê nie, en beskou dit selfs as onvanpas vir Christene.

Maar in die geskiedenis van God se volk was onthou baie belangrik. Nie om die heldedade van mense te onthou nie, maar om die Here se groot dade te onthou. So kry die twaalf man, verteenwoordigers van die twaalf stamme van  Israel, opdrag om klippe uit die Jordaanrivier as ‘n “monument” op te rig (lees Josua 4). ‘n Gedenkteken, eenvoudig met slegs twaalf klippe, met ‘n sterk boodskap. God het gered, Hy het sy beloftes gehou, sy volk – al twaalf stamme - het droogvoets deur die Jordaanrivier die beloofde binnegetrek.

Tog bly dit opvallend dat die oprigting van die gedenkteken van twaalf klippe veral ter wille van die kinders daar moes wees. Dit moes duidelik wees, sigbaar vir die kinders. Die ouers sou soms daar verby beweeg saam met die kinders in later jare. En so voorsien die Vader in die hemel dit vir sy kinders se kinders. Hulle sal wonder oor die twaalf klippe. Daarom dan: Wanneer julle kinders julle eendag vra: ‘Wat beteken hierdie klippe vir u?’, moet die ouers reg wees met die antwoord: “Die Jordaan se water is voor die verbondsark van die Here afgesny; toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die rivier se water afgesny; daarom is hierdie klippe vir die Israeliete ’n blywende herinnering daaraan.” (Josua 4:6-7).

God se groot dade, sy wonderwerke en genadige voorsiening, sy sorg en liefde, sy almag en nabyheid, moet onthou word. Daarvoor moet daar herinneringstekens wees. Sommige, soos die twaalf klippe uit die Jordaan, in opdrag van God. Van die kruisdood en opstanding van Jesus en die gawe van sy Gees, is die doop en die nagmaal herinneringstekens. Water, brood en wyn, wat ons herinner aan die betaling vir ons sondes en die gawe van ‘n nuwe lewe met God. In ons gesinslewe kan daar ook kleiner persoonlike herinneringstekens wees, iets wat ons kinders kan laat vra: Wat beteken dit vir pa of ma? Dan kan die ouers antwoord: God het voorsien, uitkoms gegee, getroos.

Leef dan so, naby aan God en sy Woord, sodat jou kinders kan vra: Wat beteken dit vir pa en ma om nog hierdie dinge te doen? Dan moet ouers reg wees met die antwoord: Ons wil graag onthou wat God gedoen het vir sy kerk, maar ook vir ons gesin.

Seën toegebid van Hom wat is en wat was en wat kom, Jesus Christus ons Here!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 12/8/2013)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css