Die Weg

 

Pasop om vergelykings te tref

Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig; en ons was soos sprinkane in ons oë; so was ons ook in hulle oë” - Numeri 13:33 OAV.

Wanneer vrees jou eenmaal in sy kloue vasgevang het, kan dit jou oordeelsvermoë belemmer en selfs jou toekoms in gedrang bring.

Moses het 12 manne uitgestuur om Kanaän te gaan verken voordat hulle die land op gesag van die HERE sou binnetrek. By hulle terugkoms hoor ons hulle praat van reuse en versterkte stede: “Maar die volk wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot; en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Die Amalekiete woon in die Suidland, maar die Hetiete en Jebusiete en Amoriete woon in die gebergte, en die Kanaäniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan” (Num 13:28-29).  Alhoewel al twaalf verkenners dieselfde gesien en ervaar het, het hulle verskillend daarop gereageer. Twee van hulle het vol vertroue gesê: “Laat ons gerus optrek en dit in besit neem; want ons kan dit sekerlik oorweldig” (Num 13:30). Die meerderheid was egter angsbevange toe hulle gesê het: ”Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons” (Num 13:31). Waarom hierdie verskil in sienings?

Tien van hulle het hulself met die reuse vergelyk: “Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig; en ons was soos sprinkane in ons oë; so was ons ook in hulle oë” (Num 13:33). Die ander twee (Josua en Kaleb) het egter 'n dieper betekenis in alles gesien. Hulle het hulself nie met die reuse vergelyk nie, maar het die reuse met God vergelyk. en kon dus met vertroue sê: “die HERE is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie!” (Num 14:9), net soos wat Dawid eeue later met vertroue vir die reus Goliat kon sê: “Jy kom na my met ‘n swaard en met ‘n spies en met ‘n lans, maar ek kom na jou in die Naam van die HERE van die leërskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het” (1 Sam 17:45).

Geloof kyk verby die aardse hindernisse en probleme na die GROOTHEID van God. "Uit myself is ek nie in staat om dit die hoof te bied nie, maar my God kan dit doen”.
     
Die muur mag te hoog en te solied wees vir my, maar by God se aanraking sal dit soos klei inmekaar val. Hierdie toue mag my dalk bind, maar vir God is dit soos garing in 'n kersvlam. Ek sal  verby die aardse kwellings kyk na my Maker, wat hemel en aarde gemaak het, en wat die storms van die see kan laat bedaar (FB Meyer).
     
Wil jy vreesloos wees in jou geloof, wees dan versigtig om nie jouself te vergelyk en te meet aan die oënskynlike krag van ander of die magte van hierdie wêreld nie. Onthou dat God by jou staan, as jy maar net ten volle op Hom vertrou. Moet ook nie toelaat dat ander se vrees jou eie geloof ondermyn nie, al is hulle in die meerderheid. As Hy vir jou is, wie kan teen jou wees?

-dw-

(Met erkenning aan FB Meyer)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css